Riigikontroll avastas Kuusalu vallas korruptsioonivastase seaduse rikkumised

1026

Riigikontrolli akt puudutab vallavalitsuse liikmeid ning rahaeraldusi MTÜdele.

Tänavu mai alguses külastasid Kuusalu vallamaja riigikontrolli töötajad ning uuriti, kuidas täidetakse korruptsioonivastast seadust. Kokku kontrolliti kümmet omavalitsust.

Nüüd on vallavalitsus saanud riigikontrollilt mahuka akti, kokku ligi sada lehekülge. Riigihangete ja lepingute sõlmimise kohta rikkumisi ei leitud.

Küll aga on leitud, et vallavalitsuse liikmed on rikkunud korruptsioonivastast seadust.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi on allkirjastanud MTÜ Arenduskoda liikmemaksu tasumise dokumendid, kuigi ta ise on Kuusalu valla esindajana MTÜ Arenduskoda juhatuse liige. Liikmemaksu on MTÜle üle kantud 2011. aastal kahel korral.

Teiseks tuvastasid riigikontrolli töötajad, et Urmas Kirtsi ja vallavalitsuse liikmed Kalmer Märtson, Kunnar Vahtras ning Kaupo Parve on hääletanud kultuuriürituste toetamise korralduse poolt, kuigi nad ise on toetust saanud MTÜ liikmed: Urmas Kirtsi kuulub MTÜsse Kiiu Arendus, Kalmer Märtson MTÜsse Veljo Tormise Kultuuriselts ja ta abikaasa on selle juhatuse liige, Kunnar Vahtras on MTÜs Kolgaküla Selts ja ta naise vend Vihasoo Kultuuriseltsis, Kaupo Parve Kolga Rahva Tantsu Seltsis.

Vallavanem Urmas Kirtsi rääkis Sõnumitoojale, et liikmemaksu tasumise dokumentidele andis allkirja, kuna vallavolikogu on koos vallaeelarvega kinnitanud liikmemaksu summad ning ta ei näinud huvide konflikti.

Kultuuriürituste toetussummad kinnitas vallavalitsus ühise nimekirjana vastavalt volikogu vabaajakomisjoni ettepanekule.

Riigikontrolli seisukoht on, et eraldused tulnuks teha omaette otsustena ning nende hääletamisel oleks pidanud vallavalitsuse liikmed end taandama, kui see puudutas MTÜd, millesse nemad või pereliikmed kuuluvad. MTÜle Arenduskoda tehtavate ülekannete allkirjastamise oleks pidanud vallavanem delegeerima oma asendajale.