Anija looduskaitsealal tahetakse korrastada matkarada

1661

Kohalikke elanikke kutsutakse 8. novembril Anija mõisa tutvuma kaitsekorralduskavaga.

Nagu paljudel Eesti looduskaitsealadel, puudub ka 1990. aastal loodud Anija vallas asuval Anija looduskaitsealal kaitsekorralduskava. Selle dokumendi olemasolu nõuab looduskaitseseadus, kaitsekorralduskavaga pannakse paika 10 aasta tööplaan ja eelarve, et säilitada ala loodusväärtusi.

Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Elina Einaru sõnas, et varem tehti korralduskavasid nii palju, kui raha oli, ning eelistati alasid, mida külastab rohkem rahvast. Mõned aastad tagasi saadi aga Euroopa Regionaalfondist 5 miljonit eurot liikide tegevuskavade ja kaitsekorraldusekavade koostamiseks.
Möödunud aastal otsis keskkonnaamet kaitsekorralduskavade koostajaid ligi 100 kaitsealale, tänavu on hakatud või hakatakse kava koostama peaaegu sama paljudele. Järg on jõudnud ka Anija looduskaitse­ala kätte, kaitsekorralduskava koostab SA Metsahoiu.

Ka maaomanikul võimalus teenida
Kristi Nigul SAst Metsahoiu sõnas, et Anija looduskaitseala kaitsekorralduskava on enamvähem valmis. Neljapäevasel koos­olekul tutvustatakse seda kohalikele elanikele ja küsitakse nende arvamust.

„Kui midagi ei meeldi, saab välja pakkuda, kuidas seda muuta,“ lausus ta.

Elina Einaru rääkis, et koos­olekul teavitatakse maaomanikke, millised on nende maale jäävad kaitseväärtused ja kas on vaja teha nende hooldustöid: „Kui eramaal on ette nähtud mingid tööd, näiteks võsaraie, siis keskkonnaamet küsib selle jaoks Keskkonnainvesteeringute keskuselt raha ja teeb töö ära. Kui omanik pakub, et ta teeb selle töö ise, on temal eelisõigus ja makstakse talle.“

Kristi Nigul arvas, et inimestele läheb korda matkaraja teema. Keskkonnaamet tegi looduskaitsealale matkaraja Anija valla ettepanekul 2003. aastal, nüüd on see veidi lagunenud.

„Plaanis on matkarada renoveerida ja pikendada,“ sõnas Kristi Nigul.

Anija vallavanem Tiit Tammaru ütles, et kaitsealal käiakse matkamas, vahel kasutavad seda ka koolid, et lastele näidata erinevaid taimekooslusi. Vallavanema sõnul on inimeste jaoks üks suurimaid probleeme Anija looduskaitsealale ja matkarajale pääsemisega – sissesõidutee asub eramaadel või nende piiril, kus on vahel lahtiselt ringi jooksvad koerad, see peletab külastajad eemale. Kaitsekorralduskavasse koerte teema küll ei puutu, nentis vallavanem, kuid avaldas lootust, et probleem tuleb koosolekul jutuks.