Revisjonikomisjon hakkab uurima Raasiku valla bussihanget

1493

Raasiku vallavolikogu eelmisel nädalal toimunud istungil tehti revisjonikomisjonile ülesandeks uurida aasta algul vallavalitsusele peamiselt kooliõpilaste veoks mõeldud bussi ostmisega seonduvat.

Vallavanem Raivo Uukkivi selgitas, et vallavalitsus tegi ettepaneku anda bussihange revisjonikomisjonile uurida, kuna nädal varem ilmus Eesti Päevalehes artikkel, milles kirjutati, et Raasiku vallale lihthankega ostetud bussi hind ületas 10 500 euroga lihthanke piirmäära ning hanke võitnud firma nõukogus on volikogu toonane liige Andrus Mossov. Päevaleht on tsiteerinud ka vallavolikogu liiget Aare Etsi, kes märkis: „Ka mulle on tulnud vihjeid, et midagi kahtlast võib selles loos olla.“
Vallavanem kinnitas, et vallavalitsus ei ole bussihanke läbiviimisega rikkunud mingeid reegleid. Ta tõi näiteks: sama hästi võiks kahtluse alla seada valla koolidele-lasteaedadele jahutoodete ostmise Leiburist, kuna seal töötab üks volikogu liige või vallateede hooldamise tellimise talunikelt, kuna ka nemad on volikogus.
Aare Ets, kes on volikogu revisjonikomisjoni esimees, esitas istungi alguses vallavalitsusele ja vallavanemale kaks arupärimist, üks neist oli bussihanke kohta. Ta selgitas: selles esitatud täpsustavatele küsimustele on vaja vastuseid, et  revisjonikomisjon saaks anda hinnangu bussihanke läbiviimisele.
Arupärimises küsib Aare Ets, millist eeltööd tehti pakutavate väikebusside istekohtade ja hindade võrdlemisel, milliste kohtade arvu ja hinnaga busse pakuti, kui kujundati hanke eelhind, miks piirati väikebussi kohtade arvu täpselt 18ga, millega on põhjendatud järgmised tehnilised tingimused: elektrilised aknatõstukid juhiuksel, kerevärvi kõrge katus, juhiistme soojendus, kahene riidenagi reisijate salongis, kliimaseade juhikabiinile, käetugi juhiistme paremal küljel, panipaigad armatuurlaual, plastist kütusepaak.
Veel küsis arupärija, mitu müüjat müüb sellistele tehnilistele tingimustele vastavaid busse, mitu hinnapakkumist loodeti saada pakutud piirhinna ja nende tingimustega, mitu hinnapakkumist ja kellelt laekus, millise hinna ja tingimustega buss soetati, milliseks kujunes bussi koguhind koos liisinguintressidega, milline on kokkulepitud hooldusvälp ja hooldustööde tunnihind, miks sõlmiti ostutehing piirhinnast kallima bussiga ega korraldatud riigihanget parema pakkumise saamiseks ning kas soetatud bussi ostuga saavutas Raasiku vallavalitsus tehtava kulutuse minimeerimise.
Volikogu tegi revisjonikomisjonile ülesandeks anda hinnang vallavalitsuse tegevusele bussihanke menetluses. Otsuse preambulas märgitakse, et Eesti Päevalehes avaldatud artikkel on kahjustanud Raasiku valla mainet, sest loo autor viitab konteksti kaudu, et omavalitsusjuhid käituvad korruptiivselt ning ühe näitena on toodud Raasiku vallavalitsusele bussi soetamine, sama mulje jäävat ka vallavolikogu liikme kommentaaridest.
Revisjonikomisjon peab aktis andma vastused, kas hanketingimused olid kirjutatud ühe pakkuja keskselt, kui palju oli pakkujaid, mitu neist olid edukad, kas ja kuidas on rikutud riigihangete seadust, kas ja kuidas on Eesti Päevalehes nimetatud volikogu liikme puhul esinenud tõestatud huvide konflikt korruptsioonivastase seaduse mõttes,  milline  osa  oli  temal  hanke­protseduuris,  kuidas toimub hangete läbiviimine vallavalitsuses, milline on selles vallavanema roll, kas ja kuidas saab vallavanem mõjutada hankeprotsessi kulgu, kas bussihankes on täheldatav vallavanema surve hanketingimustesse võitjat eelistavate tingimuste lisamine või suunav käitumine võitja valimisel, kuidas hinnata volikogu liikme kuulujutte võimendavat väljaütlemist ajalehes ning tema tegevust, kui on väidetavalt saanud infot väär- või kuriteo tunnustega teost, kuid ei reageeri sellele muudmoodi kui levitab kuulujutuna edasi. Veel tuleb revisjonikomisjonil hinnata seoses bussihankega vallavalitsuse seadusest tuleneva tegevuse säästlikkust ja tõhusust. Komisjoni akt peab valmima 1. septembriks ning selle tulemused tuleb ette kanda volikogu septembrikuu istungil.

Eelmine artikkel„Mustlased“ esitasid Anijal mõisa legendi
Järgmine artikkelKuusalu valla õpilaste rohelised kaardid aktiveeritakse 1. septembriks