Kuusalu valla õpilaste rohelised kaardid aktiveeritakse 1. septembriks

1804

1. klassi õpilased saavad esimesel koolipäeval liinibussiga tasuta kooli ja koju sõita juhul, kui kooli esitatakse varakult avaldus.

Kuusalu vallas on käigus palju õpilasliine, kuid ligi 200 õpilast sõidavad avalike liinide bussidega. Sõidukompensatsiooni saavad üldhariduskooli õpilased üldjuhul elukohajärgsesse kooli sõiduks ühistranspordi kasutamisel, kui ei ole võimalik sõita õpilasliinidega. Sõit on tasuta, kui õpilasel on olemas roheline kaart.
Kuusalu abivallavanem Tõnu Ammussaar kinnitas, et neil Kuusalu vallas elavatel õpilastel, kellel on roheline kaart juba olemas, aktiveeritakse kaart 1. septembriks veebilehel pilet.ee.
Esimesse klassi minevate või kooli vahetanud laste vanematel palutakse varakult esitada kooli vastav avaldus. Oluline on lapse nimi, tema isikukood, elukoht ja kooli nimi. Kool edastab andmed vallamajja, kust antakse andmed    edasi    Harjumaa    Ühis­­transpordikeskusele. Lapsevanemal tuleb osta oma lapsele roheline kaart ja see isikustada ehk lisada lapse nimi ja isikukood.
Abivallavanema sõnul saavad lapsed rohelise kaardiga sõita liinibussidega tasuta kooli ja koju tagasi ning ka muusikakooli ja huviringidesse, kui ei ole võimalik kasutada valla õpilasliine.
Eraldi kord kehtib Kuusalu vallas nüüd õpilastele, kes kooli sõitmiseks avalikke liine ei kasuta, kuid sõidavad liinibussiga muusikakooli, huviringi, treeningutele. Siis tuleb lapsevanemal esitada avaldus vallamajja ja igakuiselt  tasuda ettemaksuna osalustasu 20 protsenti kogumaksumusest, mis on ligi 3 eurot kuus. Ettemaksu võib tasuda ka kõigi koolikuude eest kuni kalendriaasta lõpuni.
Valla haridusspetsialist Anu Kirsman selgitas, et uue korraga tahetakse tagada lapsevanema huvi ja kontroll selle üle, kas laps ikka käib ringides või trennis.
Tõnu Ammussaare sõnul tasub vald Harjumaa Ühistranspordikeskusele iga lapse tasuta koolisõidu eest liinibussides 13.50 eurot kuus neljandas tsoonis, mis hõlmab enamikku Kuusalu vallast. Kodasoo piirkond on lülitatud kolmandasse tsooni, kui laps sõidab sealt Kuusallu kooli, on tema sõidutasu vallale kallim – 24 eurot.
Kuusalu vald maksis rohelise kaardiga kehtestatud tasuta koolisõitude eest Harjumaa Ühistranspordikeskusele käesoleval aastal jaanuarist kuni eelmise õppeaasta lõpuni keskmiselt 3700 eurot kuus, aastas kulub üle 33 000 euro.

Eelmine artikkelRevisjonikomisjon hakkab uurima Raasiku valla bussihanget
Järgmine artikkelSõnumitooja 26. augusti lehes