Raasiku vallavolikogu tõstis vallavanema palka 200 eurot

1368

Vallavanem RAIVO UUKKIVI kuupalk alates maikuust 2200 eurot.

Raasiku vallavolikogu muutis Raasiku valla ametiasutuse palgajuhendi määrust, mis hakkab tagasiulatuvalt kehtima alates maikuust. Palgajuhendi määruse muutmise poolt olid 10 volikoguliiget, erapooletuid 2.
Vallasekretär Gunnar Nuuma rääkis volikogule, et eelmine palgajuhend kehtis 2013. aastast. Siis kehtestati ka teenistujate grupid ning palgavahemikud. 2014. aasta eelarve vastuvõtmisel need vahemikud muutusid, sest 2protsendilise palgatõusuga läksid mõnede teenistujate palgad ettenähtud vahemikust välja.

Teenistusgrupi juhid, kuhu kuuluvad vallavanem ja abivallavanem palga ülemäär oli seni 2000 eurot ehk sama kõrge kui vallavanema palk. Vallasekretär selgitas, et palga muutmisega tuleb teha ka parandus palgavahemikus: „Ülempiiriks oleks otstarbekas kehtestada 2500 ehk jätta väike puhver. Sellega väldime olukorda, kus vallavanema palk on palgavahemiku ülemisel piiril ning palgatõusu korral tuleb määrust jälle muuta.“

Volikoguliige Andre Sepp küsis, millistes komisjonides on eelnõud arutatud: „Kuna see on rahaline otsus, peaks see enne vastuvõtmist komisjonidest läbi käima.“

Volikogu esimees Ants Kivimäe vastas, et komisjonides seda küll arutatud pole, kuid kui enamik on otsuse vastuvõtmise poolt, võiks selle ära kinnitada: „Kuna valla palgafondis on tänu ümberkorraldustele reserve, ei näe põhjust, miks ei peaks seda tegema. Kui oli vallavanema konkurss, leppisime tingimustes kokku.“

Ivar Vilberg ütles, et tema arvates võiks vallavanema palk tõepoolest kõrgem olla ning uus vallavanem on end ka tõestanud, kuid avalikkus ei tea kokkulepet, nemad näevad numbrilist tõusu.
Volikogu teine otsus oli vallavanema palgamäära, transpordikulude hüvitise ning kütuselimiidi kinnitamine. Vallavanemale hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutamise kulud 400 euro ulatuses kuus. Kehtestati ka kütuselimiit 200 liitrit. Selle poolt olid 10 volikoguliiget, 2 jäid erapooletuks.

Volikogu esimees Ants Kivimäe selgitas, et vallavanemal on elektriauto, kuid sellega pole võimalik igale poole sõita ja seega peab kasutama ka teist isiklikku sõidukit.
Andre Sepp uuris, milline oli kokkulepe ning kui suur on protsentuaalne palgatõus.

Volikogu aseesimees Jako Reinaste sõnas, et vallavanem on saanud oma kohustustega seni hästi hakkama, kuid seda ei saa võtta otseselt palgatõusuna, vaid kokkuleppe täitmise poole liikumisena: „Kokkulepe uue vallavanemaga oli alguses 2500 eurot.“

Ants Kivimäe täpsustas, et võrreldes eelmise aastaga on palgatõus 10 protsenti.

Volikogu tõstis viimati vallavanema palka möödunud detsembris, kui vallavanema palgamääraks kehtestati 2000 eurot.

Volikogu kinnitas ka volikogu esimehe hüvitise, volikoguliikmete tasu ja tehtud kulutuste eest hüvituse maksmise korra. Eelnõu kohaselt on volikogu esimehe tasu ka edaspidi kuni 50 protsenti vallavanema palgast, kuid mitte üle 1000 euro kuus. Seega volikogu esimehe Ants Kivimäe töötasu ei muutunud. Samaks jäi ka volikoguliikmete tasu, mis on 46 eurot istungi eest.

Ants Kivimäe selgitas, et määruses on kirjas protsendimäär kuni 50 protsenti ning pole fikseeritud 1000 eurot, sest kui vallavanem vahetub ja on nõus ka näiteks 1800eurose palgaga, hakkab volikogu esimehele kehtima 50 protsendi määr.

Andre Sepp märkis, et volikoguliikme tasu on jäänud pikaks ajaks samaks. Vallasekretär täpsustas, et varem oli see 45, palkade ühtlustamise käigus tõsteti euro võrra.

Ants Kivimäe lisas, et kui on näha võimalusi, võiks volikoguliikmete hüvitise teema juurde tagasi pöörduda 2015. aasta eelarve koostamise käigus.