Raasiku vallavolikogu suurendas OÜ Raven osakapitali

753

ÜVK arendamise kava hakkab arutama arengukomisjon.

Teisipäeval, 14. augustil arutati Raasiku vallavolikogu istungil ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024. Kava tutvustas Raasiku vallavanem Aare Ets.

„Eelmine kava on aastast 2009, seda on vaja ajakohastada,“ rääkis ta uuendatud kavast.

Kavas on välja toodud Raasiku ja Aruküla ÜVK ehitamise etapid 2024. aastani ja ehitamise etappide prognoositud maksumused. Esimese, käimasoleva ja 2014. aastal lõppeva, etapi maksumus on 1 656 050 eurot. Järgmise kolme etapi kogumaksumus on prognooside kohaselt üle kuue miljoni euro.

Vallavolikogu liige Ivar Vilberg arvas, et ÜVK kavaga seoses oleks mõistlik aeg maha võtta: „Mul, nagu paljudel teistelgi, on hirm, et laename end ÜVK projektiga lõhki. Kohalikele elanikele toob see kõrge vee hinna, viis eurot kuupmeetri eest.“

Ta lisas, et projektiga ei tule juurde vee tarbijaid, vaid ainult kanalisatsiooniga liitujaid. Lisaks tuuakse trassid inimeste aiani, kuid sealt edasi majani peavad nad selle ise ehitama ning elanikud, kellel on praegu reovee kogumispaak, ei pruugi investeering ühiskanalisatsiooni ära tasuda. 

OÜ Raven juht Tiit Reeder ütles, et temagi ei sooviks ÜVK arendusega kiirustada, sest tunneb vastutust firma ees: „Kardan, et me ei kanna seda laenukoormat välja.“

Vallavolikogu liige Olev Sinijärv toetas eelkõnelejaid ja ütles, et parem on minna ehitusega edasi järk-järgult, mitte püüda kava täismahus ja õigeaegselt täita, sest tulevikku on raske prognoosida.

„Tegeleme esmajärjekorras tähtsamate asjadega. ÜVKst olulisemad on näiteks lasteaiakohad, sest tänu sellele kasvab vallas iive. Vesi ja kanalisatsioon siinkohal suurt mõju ei avalda,“ ütles ta.

Olev Rähni tõi välja, et tähtis on panustada valdkondadesse, millest tuleb raha uuteks investeeringuteks.

Ivar Vilberg lisas, et kui vallas oleks 10 000 inimest, siis võiks öelda, et edasised investeeringud ÜVKsse tasuvad ära: „Kuna meil on Aruküla alevikus täpselt 2000 piiri peal, siis ei ole see kindel.“

Uuendatud ÜVK arendamise kava saadeti vallavolikogu arengukomisjonile.

Raveni osakapital 160 000 euro võrra suurem
Volikogu otsustas suurendada OÜ Raven osakapitali. Aare Ets selgitas, et OÜ Raven ja Raasiku vallavalitsus võtsid ÜVK esimese etapi ehitamise omaosaluseks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt laenu. Omaosalus on 678 130 eurot. Raveni osa on nüüdseks kasutatud ning kulutama hakatakse valla osa, kuid see saab tulla vaid Raveni osakapitali suurendamise arvelt. Vallavolikogu andis ühehäälse nõusoleku suurendada Raveni osakapitali 160 000 euro võrra.

Seni oli OÜ Raven osakapi­­ta­­li suurus 1 290 011 eurot. Osa­kapitali suurendati ka eelmisel aas­tal – 51 129 euro võrra.

Ka oli arutluse all Raven OÜ amortiseerunud põhivara mahakandmine, jääkväärtusega 2216 eurot. Varad on Raasiku valla veemajandusprojekti käigus likvideeritud. Tiit Reederi sõnul oli jääkväärtuseta varade puhul tegu tootmises kasutamiskõlbmatuks muutunud tehnikaga – pumbad, põleti, muruniidukid. Volikogu oli ka vara mahakandmisega ühehäälselt nõus.

Eelmine artikkelMaja keldrist varastati jalgratas
Järgmine artikkelKehra gümnaasiumis algab kooliaasta teisiti