Harju liinibussidesse tulevad ühiskaardid ja e-piletid

2221

21. septembrist käivitub Tallinnas ja Harjumaal uus iletimüügisüsteem.

Kuu aja pärast peaks olema võimalik Harjumaa avalikel liinidel ja Tallinna ühistranspordis sõita ilma sularaha eest piletit ostmata – spetsiaalsetele ühiskaartidele saab piletiraha peale kanda internetipangas, mobiil- või tavalise telefoniga. Neid on võimalik laadida ka info- ja ostuliini 11800 vahendusel või otsekorraldusega.

Bussidesse pannakse elektroonilised loendajad ehk validaatorid, mis annavad rohelise tule ja lubava piiksatusega märku, kas sõiduks vajalik summa on sõitja ühiskaardile laetud. Bussi sisenejal tuleb viibutada ühiskaarti validaatori ees.

Rohelisi plastist ühiskaarte hakkavad müüma R-kioskid, postkontorid ning muud müügikohad, kus seni sai soetada bussipileteid. Tasuma peab pandisumma 2 eurot, mis tagastatakse, kui on soov müüa kaart tagasi. Sõiduraha tuleb inimestel endil kaardile üle kanda ehk laadida.

Samas lubatakse, et sularaha eest saab ühiskaarte laadida ka bussijuhtide abil, kui sinna soovitakse korraga panna suuremat summat, et igakord mitte osta eraldi piletit. Bussides on võimalik kaardile raha laadida vaid paberist rahatähtede eest, maksta kas 5-, 10- või 20eurostega. Kaarti saab kasutada korduvalt, kui see ka vahepeal jääb rahast tühjaks ja kasutuseta. Tuleb raha peale laadida ja töötab jälle.

Ühiskaart võimaldab paberpiletita sõita nii maakonna avalikel liinidel kui ka Tallinna ühistranspordis. Ka võimaldab uus süsteem osta ühiskaardile bussisõidu kuukaarte Harjumaal ja Tallinnas. Ühiskaardile saab ka teha ajamärke, näiteks tund või kaks, see annab võimaluse sama sõiduraha eest teatud aja jooksul samas sõidutsoonis teise bussi ümber istuda.  

Uut piletimüügisüsteemi korraldab ja hakkab haldama Ühendatud Piletid AS, kes võitis Tallinna ja Harjumaa Ühistranspordikeskuse (ÜTK) korraldatud hanke. Kogu süsteemi rakendamine läheb maksma 4,6 miljonit eurot, millest Harjumaa ÜTK maksab renti 15 700 eurot kuus.

ÜTK võtab validaatorid ehk bussikassad rendile ja annab need üle maakonna avalike liinide vedajatele. Tallinna linnaliinibussidesse on juba hakatud validaatoreid paigaldama, katsetatakse süsteemi rakendumist.  

Kui Tallinna kohta teatatakse uudistes, et paberist sõidupiletid kehtivad seal vaid 2012. aasta lõpuni, siis Harjumaa avalikel liinidel peaksid paberist sõidupiletid jääma alles ka 2013. aastal ning veelgi kauem. Harjumaa ÜTK arendusjuhi Terje Villemi sõnul on aga plaanis piletihindu diferentseerida. See tähendab, et esialgu on piletihind ühiskaardiga sõites sama, mis paberist piletiga, kuid edaspidi peaks olema ühiskaardiga odavam sõita.

Täpsemat infot, kuidas ühiskaarti laadida ja mil moel toimetada validaatoriga, kui soovitakse ühe kaardiga tasuda mitme reisija eest, leiab internetist Ühendatud Piletid AS kodulehelt www.unitedtickets.ee.

Harjumaa ÜTK juht Ago Kokser selgitas, uut süsteemi on tarvis eelkõige selleks, et teha sõitjatele piletite soetamine mugavamaks ja lihtsamaks, enam ei pea hakkama iga kord mõtlema, kas liinibussiga sõitmiseks on olemas vajalik sularahakogus.

„Teine väga oluline põhjus on, et saame senisest parema ülevaate sõitjate liikumisest. See võimaldab teha sisulist analüüsi, et hakata korrastama liinivõrku. Praegu teeme küll bussides loendusi, aga need toimuvad mõnel kindlal päeval. Edaspidi saame validaatorite ehk bussikassade kaudu täpse info, mis kellaajal ja mis suunas inimesed ühistranspordiga liiguvad,“ rääkis ta.

Need õpilased, kellele omavalitsus võimaldab tasuta bussisõidu, saavad oktoobrikuu jooksul ühiskaardid, mis seotakse nende isikukoodiga. Ka õpilaste sõitude kohta on siis võimalik teha täpsemaid arvestusi.

Ida-suuna vedaja riigihange
Harjumaa ÜTK kuulutas juulis välja riigihanke ida-suuna avalikele bussiliinidele uue vedaja leidmiseks, kuna Harjumaa Liinide leping lõpeb jaanuaris 2013.  Pakkumiste esitamise täht­aeg on 5. september.

Arendusjuht Terje Villemi märkis, et uue vedaja kasutusse peaksid tulema riigi soetatud liinibussid, Ida-Virus on samasugused juba töös.

Maakonnaliinidele suunatakse pikasõidubussid, kus on rohkem istmeid. Linnaliini-tüüpi bussid on hakanud tööle Tallinnas.


Validaatori sinine tuli – viibuta kaarti.
Validaatori roheline tuli – pilet on aktiveeritud või perioodikaart või sõidusoodustus kehtib.
Validaatori punane tuli – sõiduõigus puudub ning ei ole piisavalt raha üksikpileti müügiks.
Validaatori kollane tuli – oota, seade teostab päringut.