Raasiku vallavalitsuses on kavas veel ümberkorraldusi

1011

Vallavanem teeb volikogule ettepaneku ühe ametikoha kaotamiseks ja teise loomiseks.

Raasiku vallavanem Aare Ets teeb volikogule ettepaneku kaotada vallavalitsuse struktuurist ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja asetäitja ametikoht ning luua vallamajanduse osakonna juhataja asetäitja koht. Palgafond tema kinnitusel sellega ei suurene.
 
Aare Ets selgitas Sõnumitoojale, et aasta algusest loodud uued ametikohad said vallavalitsuse struktuuris paika pandud olemasolevate töötajate alusel.
Kuna kaks töötajat otsustasid lahkuda, vaatas vallavalitsus ka struktuuri veel kord üle.

Kuigi ehitus- ja keskkonna­osakonna juhataja asetäitja töökohale korraldati konkurss, otsustas vallavalitsus jätta ametikoht komplekteerimata ning taotleb volikogult selle kaotamist. Ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja asetäitja töövaldkondadeks olid kavandatud maaküsimused ning ehituse ja planeeringutega seonduv. Vallavanema sõnul on maakorraldaja tööd jäänud vähemaks, seda jõuab teha juhtiv maakorraldaja Ilona Semidor. Ehituse- ja planeerimisvaldkondade töö on edaspidi lubanud enda kanda võtta arhitekt Heli Tomps, kes naases äsja lapsehoolduspuhkuselt.

„Ta on esialgu ametis töövõtulepinguga, see kestab veebruari lõpuni. Nii oli tema enda soov, kuna kodus on väike laps, teeb praegu kaugtööd ehk töötab kodus. Vaatame, kuidas läheb, võib-olla tuleb ta pärast lepingu lõppemist kohe avalikku teenistusse tagasi,“ rääkis Aare Ets.

Vallamajandusosakonna juhataja asetäitja koha loomist pidas vallajuht vajalikuks, kuna Aruküla kool ja lasteaed ei olnud huvitatud majandusjuhatajatest loobumisest. Esialgne plaan oli majandusjuhatajad koondada 1. aprillist ning võtta üks neist tööle vallavalitsusse. 

Vallamajanduse osakonna juhataja asetäitja põhilised ülesanded on seotud vallavara haldamisega.

„Kui vallavalitsusele on varem ette heidetud nõrkust valla majanduse korraldamisel, siis selle ümbertõstmisega peaks vallavalitsuse majandamisalane kompetents kindlasti suurenema,“ märkis Aare Ets.

Osakonnajuhi asetäitja kohale on töötaja olemas – ta valiti välja vallamajandusosakonna juhi kohale kandideerijate seast ning oli nõus ka asetäitja ametiga.
Teda saab tööle võtta juhul, kui valla endine haldusjuht Aivar Suursaar seda kohta ei taha. Vastavalt avaliku teenistuse seadusele tuleb koondamise tõttu vabanenud ametnik tema soovil võtta vabastamisest kuue kuu jooksul tagasi, kui ta teenistuskohas luuakse uusi või vabaneb olemasolevaid ja ametniku kvalifikatsioonile vastavaid ametikohti. Aare Ets on palunud endiselt haldusjuhilt vastust järgmise nädala alguseks.

Volikogu arutab vallavalitsuse struktuuri muutmist tuleval nädalal, 14. veebruaril toimuval istungil.

Aasta algusest uus struktuur
Vallavalitsus töötab uue struktuuri alusel selle aasta algusest. Varem allusid spetsialistid otse vallavanemale, nüüd on vallavalitsuses neli osa­kon­da ning kantselei. Koondamisega lahkusid töölt endine maakorraldaja Anne Varbla ja haldusjuht Aivar Suursaar, kes ei soovinud neile pakutud uusi ametikohti vastu võtta. Uute töötajate leidmiseks kuulutati välja konkurss, mis kestis 24. jaanuarini.

Eelmine artikkelKuusalu vallast 28 ja Loksalt 7 Leader-taotlust
Järgmine artikkelKuusalu vallas algab lairibakaablite ehitus kiireks internetiühenduseks