Kuusalu uuest küttetorustikust on kolmandik paigas

1682

Ligi kolm päeva oli kogu alevik sooja veeta, suuremaid ebameeldivusi ei tohiks KALLE KÜNGASE sõnul rohkem tulla.

AS Magma hakkas juuni lõpus Kuusalu Soojuse tellimusel Kuusalu aleviku kaugküttetorustikku rekonstrueerima. Tänaseks on kaks kolmandikku torustikust lahti kaevatud ning kolmandik uut torustikku paigas. Eelisoleeritud torude paigaldamisel peab iga töölõik olema lahti kaevatud vähemalt kolmeks nädalaks. Kuusalu Soojuse juhataja Kalle Küngase sõnul ollakse töödega graafikus.

„Oleme jaganud piirkonna kolmeks haruks – lasteaed ning Laane tänava ja Ahrensi tänava ümbrus. Laane tänava lõpuni on maa lahti kaevatud, lasteaias kogu torustik vahetatud ning saab nädala pärast kinni ajada,“ lausus Kalle Küngas.

Kuigi see ei olnud esialgu plaanis, otsustati Kuusalu lasteaia Jussike juures ära vahetada kogu torustik.

„Kui lasteaeda viis aastat tagasi renoveeriti, vahetati viimane kolmandik torustikust juba ära, praeguse projekti järgi pidime uuendama katlamajapoolse kolmandiku. Hindasime koos omanikujärelvalvega alles jääma pidanud torustiku ja isolatsiooni seisukorda. Leidsime, et see vajab väljavahetamist. Iga suure asja juures tuleb ette teatud muudatusi. Projekt läheb kallimaks, aga tulemus väärib seda,“ sõnas Kalle Küngas.

Möödunud kolmapäeval lülitati Jussike uuele kaugküttetorustikule, plaanis on kõik Laane tänava tarbijad ning Ahrensi 12 ja 14 lülitada uue torustiku toitele hiljemalt 1.-10. septembril, Kuusalu tee ja Ahrensi 2, 4, 8, 10 tarbijad 22.-30. septembril.

Omanikujärelvalvet teostab OÜ Perficio.

Uus magistraaltoru pandud
Kalle Küngas rääkis, et kõik vahetatavad kaugküttetorud jäävad Kuusalu aleviku korrusmajade piirkonda – spordikeskusel ja koolil on oma katlamaja. Kuna torud lähevad läbi aleviku teede alt ning majade eest, on leitud ajutisi lahendusi, näiteks pandud sillad, et liiklust ja jalakäijaid võimalikult vähe takistada ning tagada juurdepääs kodudesse.

„Kindlasti on tööpäevade jooksul hetki, kus tööde tegemiseks tuleb ka ajutised sillad eemaldada, kuid õhtul on juurdepääsud majadele tagatud. Praegu on lahti kaevatud Ahrensi 14 esine, kogu projekti juures on viis maja, kus peab maja ees kaevama,“ lausus Kuusalu Soojuse juhataja.

Kuidas tööd kulgevad, on tema sõnul iga maja puhul individuaalne. Korraga kaevatakse lahti pikem lõik torustikku. Viimane ots, kuhu torude vahetusega jõutakse, on kauem lahti.

Suurim ebamugavus seoses uue küttetorustiku panekuga olevat aga möödas. Neljapäeval, reedel ja laupäeval polnud alevikus sooja vett. Üldiseid katkestusi rohkem ei tule, sulgemisi on neil harudel, kus parajasti tööd tehakse.

„Vahetasime magistraaltoru katlamaja juures. Sel ajal, kui vana võeti ära ja uut polnud pandud, ei saanud kogu Kuusalu alevik sooja vett,“ ütles Kalle Küngas.

Kuigi projekti ametlik lõpptähtaeg on 31. oktoober, plaanib Kuusalu Soojus torustikuvahetuse varem valmis saada.

„Meil on enda tehtud graafik, mille järgi peaksime 8. oktoobriks pinnase taastamistöödega lõpetama – kui ilma­olud takistavad, on meil kolm nädalat varuaega. Täna oleme selles seisus, et tööd saavad õigeks ajaks tehtud ja see valmistab head meelt.“

Torustike rekonstrueerija alltöövõtja, kes teeb kaeve- ja taastamistöid, on Kuusalu Veod OÜ.

„See on Kuusalu Soojuse elu kergemaks teinud. Võõra tegijaga ei laabuks koostöö ehk nii hästi. Selles valikus meie kaasa rääkida ei saanud, et leida kaevetööde tegija, korraldas AS Magma alltöövõtu konkursi. Aga on loogiline, et odavamat hinda suudab pakkuda kohalik firma, kellel ei pea kogu vajalik tehnika sadade kilomeetrite kauguselt kohale tulema,“ rääkis Kalle Küngas.

Ta kiitis mõlemat firmat: „Oleme nii Magma kui Kuusalu Veod tööstiili ja tegemistega tänaseni väga rahul. Nad on seni teinud kõike piisavalt hästi ja mõnda töölõiku isegi paremini, kui oskasime oodata.“

Kaugküttetorustiku vahetus läheb maksma 270 000 eurot, millest 40 protsenti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus, 60 protsenti Kuusalu Soojus.

Eelmine artikkelSularaha vargus
Järgmine artikkelKuusalus tähistati Vabadussõja mälestussamba 90. aastapäeva