Raasiku vallavalitsus tegi ettepaneku muuta lasteaiatoetuse korda

1019

Ettepaneku järgi peaks olema lasteaia kohatasu kõrgem neile lapsevanematele, kes pole Raasiku valla kodanikud.

„Me ei pea tegema jõupingutusi, et meelitada Raasiku valda registreerima kedagi kaugelt, vaid erinevate tegevustega motiveerima siin elavaid inimesi ennast ka tegelikku elukohta registreerima,” põhjendas Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi, miks volikoguliikmete lauale jõudis möödunud nädalal lasteaiatasu korra muutmise eelnõu.
Vallavanem selgitas, et 2007. aastal vastu võetud määrusega on kehtestatud lapsevanema makstava osalustasu suurus ja maksmise tingimused valla munitsipaallasteaedades. Osalustasu suurust on korduvalt muudetud, ja alates 2016. aasta jaanuarist on see 43 eurot, pere teisele ja järgnevatele lastele 22 eurot. Osalustasu suurus pole seotud lapse ega vanemate elukohaga.
Ta märkis, et Raasiku vallas on kujunenud olukord, kus munitsipaallasteaedades käib lapsi, kelle ühe või mõlema vanema registreeritud elukoht pole Raasiku vallas: „Valla eesmärk on tagada teenus eelkõige vallaelanikele ning teistele üksnes juhul, kui valla lasteaedades on vabu kohti. Vallavalitsus on seisukohal, et isikutele, kes pole oma elukohta registreerinud Raasiku vallas, peaks olema lasteaiateenus kallim.”
Määruse eelnõu sätestab, et osalustasu suurus on maksimaalne lubatud määr – 20 protsenti alampalgast, mis on 2017. aastal 94 eurot. Juhul, kui lapse ja mõlema lapsevanema või üksikvanema elukoht on möödunud aasta 31. detsembri seisuga Raasiku vallas, rakendatakse 50protsendilist soodustust – kuutasu on seega 47 eurot. Kui peres on kaks last, kes käivad lasteaias, rakendub teisele soodustus 75 protsenti ehk kuutasuks jääb 23,5 eurot. Kolme üheaegselt lasteaias käiva lapse korral on kõikidele lastele soodustus 100 protsenti ehk lasteaiatasu maksma ei pea.
Soodustust aga pole juhul, kui vaid ühe lapsevanema registreeritud elukoht on Raasiku vallas – selliste perede lapsi on vallavalitsuse andmetel lasteaedades praegu 58. Osalustasu maksmisel on võimalik teha ka erandeid, arvestades pere majanduslikku seisukorda või muid asjaolusid.
Vallavalitsus tegi ettepaneku, et määrus võiks jõustuda alates järgmisest õppeaastast, et enne osalustasu tõusu oleks üleminekuperiood, millal jõuaks täita soodustuse eeltingimust – registreerida oma elukoht Raasiku valda enne 2016. aasta lõppu.
Volikoguliikmed uurisid vallavanemalt, kas Raasiku vallas on lasteaiajärjekordi. Vallavanem vastas, et põhimõtteliselt mitte, kuna kogu vald on üks lasteaiapiirkond, mis võimaldab hajutada lapsi lasteaedade vahel.
Abivallavanem Ardo Niinre täpsustas, et Aruküla lasteaias on sõimeealiste järjekord, sest sõimerühma suurus on väiksem. Raasiku lasteaias on mõnes rühmas vabu kohti. Pikaveres järjekorda pole, järgmisel õppeaastal läheb lasteaiast kooli 13 last ning tekib küsimus, mis saab kaherühmalisest lasteaiast.
Eelnõud hakkavad arutama komisjonid.

Eelmine artikkelAnija valla rahvajooksul oli üle 100 osaleja
Järgmine artikkelKehras avati ligi miljon eurot maksnud raudteejaama ümbruse parklate ja teedeala