Raasiku vallas saavad kaks majapidamist puhtama vee

1252

Taotlused Raasiku valla joogiveeprogrammi 2010. aasta eelarvest toetuste saamiseks laekusid Järsi ja Tõhelgi külast.

Hajaasustuse veeprogrammist sai toetusi taotleda 15. juunini. Raasiku valla keskkonnaspetsialist Alari Kruus­vall sõnas, et nõuetele vastas kaks taotlust, kolmas ei saabunud tähtajaks ja sellel puudus nõuetekohaselt vormistatud dokumentatsioon.

Programmi, mille eesmärk on parandada olemasolevate majapidamiste joogivee kättesaadavuse võimalusi või kvaliteeti, rahastavad kahe kolmandiku taotlussummade ulatuses võrdselt riik ja kohalik omavalitsus, sama suur peab olema taotleja omaosalus.

Kui Raasiku vallas eraldati eelmise aasta kuueks projektiks 100 000 krooni, siis tänavu oli toetussumma 30 000 krooni, millest 1303 krooni jäi Alari Kruusvalli sõnul reservi.

Järsi külas asuva kinnistu Lavendli 2 pumbamaja renoveerimiseks ning puhastusseadmete ja survepaagi paigaldamiseks taotles Kristjan Kasemaa riigilt ja vallalt kokku 23 394 krooni, ülejäänud panustab omanik ise. Projekti kogusumma oli hinnapakkumise järgi 35 091 krooni.“

Tõhelgi külas asuva Nõmme talu uue puurkaevu rajamistöödeks ja veetõsteseadmete paigaldamiseks  taotles Agnes Udumäe vallalt ja riigilt kokku 34 000 krooni, projekti kogumaksumus 51 000 krooni.

Alari Kruusvall märkis, et tingimustele vastamiseks pidid taotlejad olema olnud Raasiku valla kodanikud vähemalt 2009. aasta algusest, lisaks tuli maksuameti tõendi alusel kinnitada, et neil ei ole maksuvõlga.

„Taotlejad on kätte saanud 90 protsenti taotletud toetusest pärast vallavalitsusega sõlmitud lepinguid – Kristjan Kasemaa juulis ja Agnes Udumäe septembris. Ülejäänud kümme protsenti toetussummast kantakse üle pärast vee­programmi aruande esitamist. Kui tööde maksumus osutub hinnapakkumisest odavamaks, tuleb ülejäänud summa tagastada,“ lisas Alari Kruusvall.

Eelmine artikkelPõleng Kehra linnas
Järgmine artikkelKuusalu kooli 255. sünnipäeval osales üle 500 peolise