Raasiku vallas on probleeme ohtlike jäätmete kogumisega

1461

Vallavalitsus kaalub valve sisseseadmist ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Raasiku vallavolikogu 14. augusti istungil arutati 2012. aasta lisaeelarvet, milles oli jäätmekäitluse kuludeks märgitud 5790 eurot. Seni oli valla tänavuses eelarves ohtlike jäätmete äraveoks üle 3000 euro.

Raasiku valla ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja Alari Kruusvall selgitas, ligi 5800 euro lisamine eelarvesse on tingitud sellest, et aprillikuus oli Aruküla ohtlike jäätmete konteinerisse toodud suur kogus taimemürke: „Varem ei ole sellist asja olnud. Tekkis ettenägematu kulu, mis ületas kogu aasta peale ohtlike jäätmete äraveoks eraldatud summa. Taimemürkide äravedu maksis 5800 eurot.“

Ohtlike jäätmete kogumispunkt asub Arukülas katlamaja hoovis. Seal on konteiner, kuhu valla elanikud saavad need jätta. Kaks korda aastas viiakse ohtlikud jäätmed sealt vallavalitsuse tellimusel utiliseerimisse. Konteineri juures valvet ei ole, puudub kontroll, kui palju jäätmeid keegi toob.

„Oleme mõelnud, et võibolla peaks sisse seadma valve. Kohapeal oleks töötaja, kes kontrolliks, mida ja kui palju tuuakse. Praegu on see reguleerimata,“ rääkis Alari Kruusvall.

Ohtlikke jäätmeid saab ära anda ka Raasikul Teemeistri teel, kus vanasti olid spordiväljakud. Raasikul on olemas küll töötaja, kes jäätmeid vastu võtab, kuid valve ei toimu ööpäevaringselt.

Alari Kruusvalli sõnul on seal probleem, et kiputakse tooma muud prahti peale ohtlike jäätmete: „Kuigi päeval on Raasikul valve, viivad inimesed sinna jäätmeid ka öösel. Kohalikud elanikud räägivad, öösiti on näha autotulesid platsile sõitmas.“

Ta lisas, et mõnikord tuuakse Raasiku valla jäätmekogumise kohtadesse ohtlikke jäätmeid ka lähivaldadest, kus oma alalist jäätmejaama pole. Äraveo eest peab sellisel juhul vastutama ja maksma ikkagi Raasiku vald.

Raasiku vallavolikogu istungil pakkus Olev Rähni, et  peaks kohalike inimeste seas tegema rohkem teavitustööd, mis on ohtlikud jäätmed ning kuhu ja  millal saab need viia, võib-olla paljud ei tea.

Volikogu esimees Kaido Kirsip soovitas uurida, kuidas on teistes valdades ohtlike jäätmete äraandmine korraldatud ja kas nendel sarnaseid probleeme ei teki.

Mujal jäätmejaamad ja kogumisringid
Anija vallal oma jäätmejaama ei ole. „Kord aastas tehakse vallas kogumisring, kohalikud elanikud saavad ohtlikud jäätmed ära anda tasuta,“ selgitas abivallavanem Urmo Sitsi.

Kuusalu vallas kogutakse ohtlikke jäätmeid Kiiu jäätmejaamas. Loksa piirkonna küladesse korraldatakse kaks korda aastas, sügisel ja kevadel ohtlike jäätmete kogumisringe. Mõlemal juhul saavad ohtlikke jäätmeid ära anda vaid eraisikud, mitte ettevõtted. Jäätmete äraveo eest maksab vald.

Loksa linnas praegu ohtlike jäätmete kogumiskonteiner puudub. Linnavalitsus tegeleb jäätmejaama ehituse ettevalmistamisega endiste savitiikide lähedusse Tallinna tänavale.

Eelmine artikkelReostus Lohja järvel
Järgmine artikkelPikavere lasteaia-algkooli pargis avati õuesõppe paviljon