Härmakosu rahvas ei soovi panna lapsi Kehra kooli

1435

Anija vallavalitsus otsustas lõpetada Soodla-Härmakosu-Kuusalu liini ja suunata sõitjad hommikuti Soodlasse ümberistumisega Kehra bussile.

„Juba kolmkümmend aastat, Kirovi kolhoosi tulekust alates, on siitkandi lapsed käinud Kuusalu lasteaias ja koolis. Meile on tähtis, et nad saaksid omandada haridust koolis, kus on siinsed inimesed käinud põlvest põlve. Mõistame, et vallavalitsuse ülesanne on majanduslikult raskel ajal kärpida kulutusi, kuid kas seda peab tingimata tegema laste arvelt?” ütleb Härmakosu külavanem Viktor Kropatšjov, kes võitis mullu sügisel Anija vallavalitsuse korraldatud riigihanke ning hakkas kohalikke lapsi sõidutama Kuusallu.

Liini eest on tasunud sel õppeaaastal Anija vald. Kuna tegu on avaliku liiniga, siis täiskasvanutel tuleb osta 12kroonine pilet, lapsed saavad sõita tasuta. Kuusalu keskkoolis õppivaid lapsi on paarkümmend, nende seas üks ka Anija ja üks Lilli külast. Mõned täiskasvanud sõidavad bussiga Kuusallu tööle. Härmakosust on Kuusallu 7 kilomeetrit, Kehrasse 20.

Varem sõidutas lapsi Kuusalu kooli Kuusalu ja Anija valla ühiselt tasutud buss – Kuusalu vald maksis enda territooriumil sõitmise ja Anija vald oma piirkonnas läbitu eest.

Veidi rohkem kui nädal tagasi said lapsevanemad teada, et Anija vallavalitsus kavatseb õpilaste Kuusallu sõidutamise lõpetada ning panna bussiring  käima Kehrasse. Nad koostasid vallavalitsusele kirja palvega seda mitte teha. Kiri jõudis vallajuhtideni möödunud esmapäeval, 26. aprillil, alla on kirjutanud 15 pere esindajad. Vallamajas lepiti kokku, et 11. mail toimub Anija mõisas bussiliini teemal rahvakoosolek.

Sõnumitooja kuulis bussiliini muutmise kavatsusest Kuusalu keskkooli direktorilt Vello Satsilt, kes käis Kiius vallamajas uurimas, kas Kuusalu vald võiks ise hakata Anija valla külade lapsi kooli tooma. Ta rääkis, et lapsevanemad on mures ning soovivad, et noored saaksid Kuusalu koolis õpinguid jätkata.

Abivallavanem Tõnu Ammussaar sõnas, et vald peab tagama õpilasteveo kuni Kosu külani ehk valla piirini, Anija valda kuuluva Härmakosuni on sealt kolm kilomeetrit, ning arvas, et ilmselt tuleb seda küsimust arutada.

„Kuusalu on meie tõmbekeskus.”
Kuusalu keskkooli õpilaskodu juhataja Ulvi Üprus Vikipalust on üks viieteistkümnest lapsevanemast, kes soovib, et Anija vald ei muudaks bussiliini: „Saame aru, et pearaha on tähtis, meie elame Anija vallas ning vallale on kasulikum, kui lapsed õpivad Kehra koolis. Aga seda ei saa vägivaldselt peale suruda. Paljud noored on käinud Kuusalus lasteaias, sest Kehras neile kohta ei antud. Kuusalu kooli minek oli pärast lasteaeda loogiline, sinna läksid ka nende mängukaaslased. Ja mis kõige tähtsam, Kuusalu koolis on neil väga head võimalused – kvaliteetne haridus, väga heal tasemel huvitegevus ning sportimisvõimalused. Soovime, et lapsed saaksid ka edaspidi neid kasutada.”

Ta lisab, et Pillapalu, Härmakosu, Soodla, Raudoja, Vikipalu pered on häiritud ka sellest, miks bussiliini muutmise plaanist ei räägitud esmalt nendega: „Paljud on solvunud. Ütlevad, et elame valla ääremaal, meid nagu polekski olemas, otsustatakse inimestega läbi arutamata.”

Kunstnik Ave Nahkur Raudojalt on samuti kriitiline, tema perest käib praegu Kuusalu koolis 1. klassi õpilane: „Oleme Kuusalu valla fännid, Kuusalu on meie tõmbekeskus – on lähemal, sinna minnakse kooli ja poodi. Ka vanem tütar ja poeg on seal õppinud ning oleme väga rahul. Kui bussiga enam ei viida, siis koopereerume, palkame bussi kas või ise, aga oma lapsi me Kehra kooli ei saada. Elu on näidanud, et Anija vallaga on meil kogu aeg olnud jamad, ainult häda ja viletsus. Anija vald võiks enda sloganiks võtta: „Häda ja viletsus ja raha ei ole”, olen valmis neile sinna juurde kujunduse tegema.”

Ta meenutab, et aastaid tagasi algatasid sealtkandi inimesed Kuusalu vallaga liitumise aktsiooni, Kuusalu valla juhid oli nõus, Anija valla omad mitte: „Meie küla inimestest paljud oleksid valmis Kuusalu valla koosseisu astuma. Peaks hakkama uurima, kuidas seadused seda praegu võimaldavad. Oleme perega arutanud, et kas saaks kuidagi suunata kas või oma maksud Kuusalu vallale.”

Et tagada võrdset kohtlemist
Anija vallavalitsus kuulutas teisipäeval, 27. aprillil välja riigihanke vallasisestele bussiliinidele, ka liinile Pillapalu-Härmakosu-Soodla. Soodlas toimuks ümberistumine Anija poolt Kehrasse sõitvale bussile.

Valla haridus- ja sotsiaaltöö vanemspetsialist Marge Raja kinnitab, et eesmärk polnud mitte suunata sealtkandi lapsi Kehra gümnaasiumisse, vaid tagada kodanikele võimalus käia vallakeskuses: „Seda teemat on arutatud kolm-neli aastat. Oleme lahendanud etapiviisiliselt, kõigepealt panime käima Anija-Lilli-Kehra liini, eelmisel sügisel avasime Alavere-Voose-Kehra liini. Pillapalu poolt hakkas buss tooma rahvast Kehrasse kord nädalas, teisipäeviti – sõitjaid oli keskmiselt kümmekond. See näitas, et liini on vaja. Kehras käiakse arsti juures ja vallamajas, sõidetakse edasi Tallinnasse. Tagasi pääseda on olnud keeruline, vallamaja töötajad on sageli Pillapalu inimesi autoga koju viinud.”

Uue liinikorraldusega jõuaksid sõitjad hommikul kella 8ks Kehrasse, tagasi hakkaksid sõitma kell 14.30. Teist korda stardiks buss Kehrast 17.30 ajal – viiks koju töölkäijad ja õpilased, kes õpivad ka muusikakoolis või  osalevad treeningutes.

„Saan aru lapsevanemate pahameelest, aga meie eesmärk on palju laiem. Soovime toetada töölkäimist Kehrasse, võimaldada sõitmist vallakeskusesse ja tagasi. Kooli valik on lapsevanemale vaba, kindlasti ei ole selle liini käimapanek sunnimehhanism,” toonitab Marge Raja.

Ta selgitab veel, et muudatusega tagatakse vallaelanike võrdse kohtlemise printsiip. Poolteist aastat tagasi lõpetas Anija vald Tallinna koolides ja Kose gümnaasiumis õppivate laste bussipiletite kompenseerimise, kuid Kuusalu kooli on viidud lapsi endiselt Anija valla kulul.

Marge Raja lisab, et Pillapalu-Härmakosu piirkonna lapsevanemate koosolek oleks toimunud ka nende saadetud kirjata: „Enne, kui polnud vallavalitsuse otsust, ei oleks saanud inimestele sellest rääkida. Aprilli alguses hakkasime bussiliine arutama, sellest oli juttu volikogu komisjonides. Et lapsevanemad soovivad laste Kuusallu sõidutamise jätkamist, on meile aastaid teada, seda otsust ei olnud kerge teha.”

Eelmine artikkelVarastati metallist esemeid
Järgmine artikkelEhedad Elamused Lahemaal laieneb Kuusalu valda