Raasiku vallas hinnati noorsootööd

861

Välishindajad kiitsid noorte huviharidust, nõrgemaks peeti karjääri tutvustamist.

Ülemöödunud reedel külastas Raasiku valda Eesti Noorsootöö Keskuse välishindamise komisjon, et anda hinnang valla noorsootegevuse kvaliteedile.

Komisjoni kuulusid Anne Soop-Tohver Viimsi kunstikoolist, Eve Siilak Kesk-Eesti Noorsootöö Keskusest, Karin Šubrudko Harju- Ettevõtluse ja Arenduse Keskusest  ja komisjoni esimees Andres Lokk Eesti Noorsootöö Keskusest. Neid võtsid vastu valla lastekaitse­spetsialist Anu Nõlve, valla sotsiaal- ja noorsootöö komisjoni esimees Garina Toomingas, Henri Reeder MTÜst Minu Eesti Noored, Aruküla põhikooli huvijuht Mari Möls ja Aruküla noortekeskuse noorsootöötaja Anne Teino.

Külastati Aruküla noortekeskust, huvikooli Pääsulind, kohtuti Aruküla põhikooli õpilas­esindusega ja noorteühenduse ELO aktivistidega. Lõpetuseks tehti kokkuvõte ja arutelu, tagasiside koosolekul osales ka valla hariduse-, kultuuri- ja sotsiaal­osakonna juhataja Ardo Niinre.

„Selgus, et meie enesehindamine, mis juba varem tegime, andis madalama tulemuse, kui välishindamine. See oli hea uudis ja osalt ka üllatus,“ rõõmustas Raasiku valla lastekaitse­spetsialist Anu Nõlve.

Ta lisas, et üldjoontes läksid arusaamad nõrkustest ja tugevustest hindajatel siiski kokku: „Nii nagu me isegi, pidasid ka välishindajad nõrgemateks karjäärinõustamisega seotud tegevust koolides. Samuti leidsid nad, et noorsootöö-alaseid välisprojekte võiks olla rohkem. Vahepeal oligi neid rohkem, viimasel ajal vähemaks jäänud.“

Puuduseks peeti ka noortevolikogu või sarnase ettevõtmise puudumist, mis kaasaks noori valla arenguga seotud probleemide arutelusse, kuid leiti, et MTÜ Minu Eesti Noored on selle arendamiseks hea baas.

Tugevuseks peeti huvitegevuse võimalusi ja taset vallas.

„Mõtlesime ise, et meil on võibolla noorsootöö koordineerimine ja infotöö jäänud taga­plaanile, välishindamiskomisjon arvas selle koha pealt, et seda on võimalik arendada ka erinevate listide ja otsekontaktide kaudu,“ selgitas Anu Nõlve.

Välishindamise esialgseid tulemusi pidas ta heaks: „Tähtis on teada saada, mis seisus meie noortetegevus on. Selgus, et ei olegi halb ning tuleb vaid natuke kaasa aidata, et veel parem oleks. Noorsootöö kvaliteedi hindamise viimane etapp on parendustegevuste fikseerimine ja sellekohaste ettepanekute sisseviimine valla arengukavasse.“

Välishindamise lõplikud tulemused ei olnud selle nädala alguseks Raasiku valda jõudnud.

Kvaliteedi hindamine on vabatahtlik. See annab võimaluse kaardistada tugevused ja arendamist vajavad valdkonnad. Sooviavalduse peab esitama ENK kodulehel.

Eelmine artikkelKuusemäe külast leiti granaadid
Järgmine artikkelValklas valmis Eesti moodsaim robotlüpsilaut