Raasiku valla sünnipäeva juhatas sisse ettevõtluskonverents

172

Esinejad julgustasid vallarahvast ettevõtlusega tegelema.

Möödunud neljapäeval Aruküla rahvamaja parketisaalis Raasiku valla 21. sünnipäeva raames toimunud ettevõtluskonverentsil räägiti, millised on majandus- ja ettevõtlussuunad Eestis, ning tutvustati võimalusi, kuidas ettevõtlusega alustada. Osales üle 30 inimese.
Riigikogu liige ja majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas kõneles Eesti majandusarengu mõjust kohalikule elukeskkonnale ning rõhutas teaduse ja tehnoloogia tähtsust majanduse arengus, samuti ettevõtluse olulisust: „Küsitlusele, kes näevad end tulevikus ettevõtjana, vastas Euroopas jaatavalt ainult 37 protsenti, USAs ja Hiinas üle 50. Eestis kardetakse ettevõtluses ebaõnnestumist.“

Ta käis ka välja mõtte, kuidas inimestele töö lähemale tuua: „Infotehnoloogia valdkonnas pole sageli vaja iga päev linna sõita, tööd saab teha kodus. Samas inimene on sotsiaalne olend ja tahab käia tööl koos teiste inimestega. Kohalikes omavalitsustes oleks võimalik seada sisse näiteks kontorid, kus erinevate ettevõtete töötajatel oleks võimalik koos käia ja tööd teha.“

Töötukassa Harjumaa osakonna juhataja Siim Sarapuu tegi ettekande tööturu probleemidest ja võimalustest pealinna regioonis: „Suurim probleem on pikaajaline töötus. Harjumaal selles osas olukord küll väga halb ei ole. Paljud pikaajalistest töötutest on põhiharidusega, neil puudub erialane haridus, seetõttu ei leia tööandjad ka sobilikku tööjõudu.“

Aruküla elanik Ülle Rajasaar soovitas töötukassal leida nõustajad, kes oskaksid ja võiksid ära tunda inimesed, kellel oleks potentsiaali teha oma ettevõte: „Ettevõtlikkuse äratundmine, seda oleks vaja.“

Ettevõtluse tugisüsteeme ja rahastamisvõimalusi tutvustasid SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus juhatuse liige Kaupo Reede, MTÜ Ida-Harju Koostöökoda juhatuse esimees Tiina Sergo ja MTÜ Lääne-Harju Ettevõtlusinkubaator tegevjuht Enn Laansoo.

Kaupo Reede: „Kui ettevõtlikul inimesel on mõte ja säde olemas, pakume omalt poolt tuge ettevõtluse alustamiseks. Viimasel ajal on olnud palju uusi alustavaid ettevõtteid.“

Tiina Sergo tutvustas, kuidas Leader-programm on olnud abiks ettevõtluse alustamisel.

Ülle Rajasaar uuris, mida peavad ettevõtjad tegema järgneva kolme aasta jooksul, mil Leader-toetusi ei jagata: „Võib­olla olid mõned inimesed just nüüd valmis alustama. Leader-toetus oli kohalikule väikeettevõtluse alustajale hea võimalus.“

AS Mistra-Autex juhataja Priit Tamm vastas, et ehk ongi aeg proovida hakkama saada toetusteta,  kui  ühel  hetkel  Euroopa Liidust tulevad toetused lõplikult otsa saavad, siis peab oskama ka edasi minna.

Tiina Sergo lisas, kui on hea äriplaan, siis võimalik saada toetust ka mujalt.

Enn Laansoo rääkis, et ettevõtlusinkubaator aitab inimesi, kel äriidee olemas: „Mina toetusi ei poolda. Hoopis teine asi on investori leidmine. Neid aitame inimestele soovitada, samuti leida mentoreid juba tegutsevate ettevõtete hulgast.“

Swedbank AS väikeettevõtete panganduse juht Kaarel Aus tutvustas panga teenuseid väikeettevõtjale, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kliendihaldur Kristjan Tiik koostöö ja innovatsiooni parimaid palu ja arengusuundi ning vallavanem Aare Ets rääkis koostööst ettevõtjatega ja investeerimisvõimalustest Raasiku vallas.

Ettevõtluspäeva lõpetasid MTÜ Minu Eesti Noored esindajad Karri Urban ja Henri Reeder, kes tutvustasid noorte nägemust valla ettevõtjatest ja ettevõtlusest: „Teeme palju üritusi. Võiks veel parem olla, kui teha koostööd ettevõtjatega. Aruküla Uudistes võiks olla kuulutused ja tööpakkumised, Facebooki lehel videod ettevõtetest ja kaart turimisettevõtjatest. Igal aastal teeme mõttetalgud, miks mitte eraldi töötuba ettevõtjatega. Koolides võiks teha ettevõtluse infopäevi. Noortel on rulapargi rajamise idee, sellel võiks olla firmade tugi.“