Raasiku valla õpetajate palgad vähenesid

901

Raasiku vallavolikogu vähendas alates 1. juulist munitsipaalkoolide pedagoogide töötasusid.

Juunikuu lõpus toimunud volikogu istungil rääkis kultuuri- ja haridusspetsialist Ardo Niinre, et tänavu jaanuaris kehtestatud pedagoogide palgaastmete kinnitamisel võeti aluseks vabariigi valitsuse määrus 30. detsembrist 2008. Kuigi valitsus tunnistas selle veebruarikuus kehtetuks ning kinnitas pedagoogidele uued, senikehtivatest 4 protsenti madalamad palga alamäärad, ei muutnud Raasiku volikogu oma määrust, kuna esialgse arvestuse järgi oleks riigi eraldatud rahast õpetajate palkadeks piisanud.

Kuna 1. juulist vähendas riik pedagoogide palga alammäära veel 4 protsenti, tegi ka Raasiku vallavalitsus ettepaneku vähendada õpetajate töötasusid 8 protsenti. Alternatiivse eelnõuna pakkus vallavalitsus välja viia munitsipaalpedagoogide palgamäärad 2008. aasta tasemele. Hääletamisel toetas esimest eelnõud 3 volikogu liiget, teist eelnõud 4 volikogu liiget, 2 liiget jäid erapooletuks, 2 pedagoogi hääletamisel ei osalenud. Seega saavad Raasiku valla munitsipaalkoolide õpetajad 1. juulist sama palka, mida möödunud aastal.

Noorempedagoogi töötasu on nüüd 9800 krooni (1. juulini 10 277 krooni), pedagoogi töötasu 10 300 krooni (oli 10 883 krooni), vanempedagoogi töötasu 11 800 krooni (oli 12 438 krooni) ja õpetaja-metoodiku töötasu 14 300 krooni (oli 15 020 krooni). Klassijuhataja ülesannete täitmisel saab õpetaja vastavalt palgamäärale 10-15 protsenti lisatasu.

Vähenesid ka koolijuhtide töötasud. Alla 70 õpilasega kooli direktori palk on nüüd 11 800 krooni (enne 12 438 krooni), 70-120 õpilasega kooli direktori palk 12 500 krooni (enne 13 100 krooni) ning 121-300 õpilasega kooli direktori palk 15 700 krooni (enne 16 500 krooni).

Raasiku vallavolikogu liige ja Aruküla põhikooli direktor Avo Möls märkis, et riiklikult kehtestatud alammääradega võrreldes on Raasiku valla õpetajate töötasud siiski veidi suuremad – kui näiteks pedagoogi riiklikult kehtestatud palga alammäär on 10 077 krooni, siis Raasiku valla pedagoogide töötasu on 10 300 krooni. Mõnevõrra suuremad kui riiklikud alammäärad, on Raasiku vallas ka noorempedagoogide, vanempedagoogide ning pedagoog-metoodikute astmepalgad.

Eelmine artikkelVargus Raasiku alajaamas
Järgmine artikkelPärispea 750. aastapäeval käis ligi 1000 inimest