Kohus jättis Tsitre planeeringu kaebuse rahuldamata

677

Tallinna halduskohus otsustas 16. juulil, et ei rahulda Lembit Laurenti ja Tiiu Lepnurme taotlust tühistada Kuusalu vallavolikogu 1. oktoobri 2008 otsus, millega kehtestati Tsitre külas Sauemäe, Mareena ja Märdi kinnistute detailplaneering. Vaidlusalusele maa-alale Lahe talu kõrval on kavandatud neli väikeelamut. Detailplaneeringu menetlus algatati rohkem kui 8 aastat tagasi. Menetlemine venis, kuna lähim naaber Lahe talust ja osa Tsirte elanikke on algusest peale olnud detailplaneeringu kehtestamise vastu põhjendades, et tiheasustuse tekkimine sellesse piirkonda on vastuolus Kuusalu valla üld­planeeringuga ja rikub olemasolevat elukeskkonda. Kohus leidis, et detailplaneering ei too kaasa tiheasustuse tekkimist, menetlustoimingud ei ole olnud õigusvastased ning uue juurdepääsutee rajamise nõue pole põhjendatud. Olemasoleva tee kasutamise osas saavad Lahe talu ja teiste kinnistute omanikud omavahel kokku leppida. Kui kokkulepet ei saavutata, tuleb pöörduda ka selles asjas kohtusse. Tallinna halduskohtu otsuse peale on võimalik esitada apellatsioonkaebus Tallinna ringkonnakohtusse kuni 17. augustini.

Eelmine artikkelVargus Raasiku alajaamas
Järgmine artikkelPärispea 750. aastapäeval käis ligi 1000 inimest