Raasiku valla alevike liigveeohust

601

Raasiku volikogu arengu- ja planeerimiskomisjon päris vallavalitsuselt aru, kuidas kavatsetakse ära hoida sulalumeprobleeme.

Raasiku vallavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Tiina Rühka küsis 18. jaanuaril esitatud arupärimises, kuidas on planeeritud kevadise liigveega tekkivate probleemide lahendamine Raasiku ja Aruküla alevikes ning milline on kavandatavate tööde maksumus.

Raasiku vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Alari Kruusvall vastas 8. veebruari istungil, et vallavalitsus alustas kevadise liigvee tõttu tekkivatele probleemidele lahenduste leidmisega möödunud kevadel, kui puhastati ja süvendati Raasiku–Kostivere maantee ja Jõelähtme jõe vaheline kraav umbes 770 meetri ulatuses ning Paju tänava äärde kaevati 165 meetrit uut kraavi. Alari Kruusvall lisas, et kuna ka Rohtla kinnistu omanikud tegid ise sarnaseid töid Tallinna maantee ja Paju tänava vahelisel alal, peaks Raasiku keskasula liigvee probleem olema lahendatud.

„Lisaks jõudsime enne lume saabumist osaliselt puhastada ning süvendada Teemeistri tee ja raudtee vahelise kraavi. Selle tulemuslikkus ja täiendavate tööde vajadus selgub kevadel. Käesoleval aastal on Raasiku alevikus plaanis välja selgitada Turu tänava ja raudtee vahelisel alal asuva kraavi seisukord ning vajadusel puhastada ja süvendada,“ selgitas ta.

Aruküla alevikus on tema sõnul olukord keerulisem: „Eelmise aasta suur veeuputus oli tingitud mitmete tegurite koosmõjust – lume kiire sulamine, karstilõhed, põhjavee kõrge tase ning aastate jooksul kinni aetud või täidetud kraavid. Kevadise suurvee ajal on lauluväljak ning Suvila ja Põhja tänavate äärsed madalamad alad olnud üle ujutatud. Sel kevadel on plaanis mõõta eelnimetatud paikades veetaset, et saada teada, kas piirkonna liigveeprobleemi on võimalik lahendada kraavide rajamisega. Jaama tänava piirkonna liigvee probleemile lahenduse leidmiseks uurime võimalust taastada kunagine drenaažisüsteem, mis algas Jaama 13/15 maja juurest ja kulges kuni Kaasiku tänava kraavini endise leivatehase taga.“

Alari Kruusvall märkis Tiina Rühka arupärimisele antud vastuses, et planeeritavate tööde maksumus selgub edaspidi ning rahastatakse keskkonnavaldkonna 2011. aasta eelarvest.