Raasiku depoo 15 aastaks tuletõrjeühingule

1189

Raasiku volikogu seadis otsustuskorras MTÜle Raasiku Tuletõrjeühing hoonestusõiguse vallale kuuluval Raasikul Pae tänav 4 asuva 464,1 ruutmeetri suurusel kinnistul. Hoonestusõigus seati tasuta ning 15 aastaks. Vallavanem Raivo Uukkivi sõnul anti aasta tagasi vastavalt volikogu otsusele depoo 15 aastaks Raasiku Tuletõrjeühingu kasutusse. MTÜ soovib hoone korrastamiseks taotleda toetust, kuid selle saamise üks eeltingimus on, et hoone oleks MTÜ omandis või on sellele seatud hoonestusõigus.