Polii­ti­li­ne ka­tu­se­ra­ha Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da ning Lok­sa lin­na

101
Kuusalu pastoraat.

Es­mas­päe­va õh­tul ava­li­kus­ta­sid Pos­ti­mees ja Õh­tu­leht on­li­ne-uu­dis­tes üle­vaa­te era­kon­da­de re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­te ehk po­lii­ti­lis­te ka­tu­se­ra­ha­de jao­tu­sest. Seekord jagavad võimuliitu kuuluvad Isamaa, EKRE ja Keskerakond 6 425 000 eurot, sot­siaal­de­mok­raa­did 300 000 eu­rot, Re­for­mi-e­ra­kond loo­bus ka­tu­se­ra­hast.

Kõi­ge suu­re­ma sum­ma, 20 000 eu­rot, saab Ida-Har­jus te­ge­vus­toe­tu­seks MTÜ Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühing, mi­da ju­hib En­no Ui­bo Kuu­sa­lust.

MTÜ Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se Selts saab Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­se jät­ka­mi­seks 8000 eu­rot.

MTÜ-le Ees­ti Evan­geel­ne Ven­nas­te­ko­gu­dus eral­da­tak­se Kuu­sa­lu pal­ve­ma­ja ka­tu­se re­mon­diks 5000 eu­rot.

Ani­ja vald saab üli­kii­re in­ter­ne­ti vii­mi­seks Voo­se­le 10 000 eu­rot.

Keh­ra sot­siaal­kes­ku­sele an­tak­se re­no­vee­ri­mis­töö­de toe­tu­seks 6000 eu­rot.

Raa­si­ku val­las te­gut­se­va MTÜ Pe­ri­la Tal­lid te­ge­vus­toe­tus on 7000 eu­rot.

Lok­sa­le re­gist­ree­ri­tud MTÜ-le Spor­dik­lu­bi Suu­sa­vä­gi an­tav te­ge­vus­toe­tus on 5000 eu­rot – klu­bi juht on suu­sat­ree­ner Er­ti Paal­berg.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu TET-ma­ja kõi­gis­se kor­te­ri­tes­se on ela­ni­kud lei­tud
Järgmine artikkelKivi­sil­lu­tis Kuu­sa­lu ja Lee­si ki­ri­kuae­da