Kivi­sil­lu­tis Kuu­sa­lu ja Lee­si ki­ri­kuae­da

59
Kuusalu vald.

Lee­si ki­ri­kuaia vä­ra­vast ku­ni ki­ri­ku­ni kul­ge­va­le tee­le on pan­dud ki­vi­sil­lu­tis. Tä­na­va­ki­vid pai­gal­das Pär­nu fir­ma Pros­to­ne OÜ, töö läks maks­ma 28 000 eu­rot, mil­lest 20 000 eu­rot ta­sus ko­gu­dus ko­he, üle­jää­nu osas ot­si­tak­se toe­tust. EELK Lee­si ko­gu­du­se ju­ha­tu­se esi­me­he Kar­li Lam­bo­ti sõ­nul on ala­tes mul­lu det­semb­rist ko­gu tee val­gus­ta­tud, sel­le tel­lis ja ra­has­tas ko­gu­dus. Eel­mi­sel nä­da­lal al­gas ki­vi­sil­lu­ti­se pa­nek ka Kuu­sa­lu ki­ri­kuae­da ko­gu­du­se­ma­ja ta­ha, ku­hu ra­ja­tak­se juur­de­pää­su­tee ja park­la. Kuu­sa­lu ja Lee­si ko­gu­dus­te õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas sel­gi­tas, et tih­ti ei mah­tu­nud au­to­de ole­ma­so­le­vas­se par­ki­mis­koh­ta, ko­gu­du­se­ma­ja ta­gu­ne plats on hea al­ter­na­tiiv, kus saab ma­si­naid par­ki­da. Ka Kuu­sa­lus pa­neb ki­vi­sil­lu­ti­se Pros­to­ne OÜ. See töö ku­ju­neb Jaa­nus Ja­la­ka hin­nan­gul kal­li­maks kui Lee­sil, sest ruut­meet­reid on roh­kem.

Eelmine artikkelPolii­ti­li­ne ka­tu­se­ra­ha Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da ning Lok­sa lin­na
Järgmine artikkelAru­kü­la ja Lok­sa kool ning Kol­ga las­teaed saa­vad si­se­ter­vi­se­ra­ja