Poleemika Raasiku volikogus eetikakoodeksi ja istungil filmimise üle

1886

Vallavolikogu esimees ANTS KIVIMÄE tõdeb, et lähiajal tuleb läbi arutada ja otsustada, kes ning kuidas võib volikogu tööd filmida.

Samal õhtul, kui Raasiku vallavolikogu valis ametisse uue vallavanema, tekkis vaidlus selle üle, kuidas tohib valla seadusandliku organi istungit filmile võtta ja seda hiljem kajastada. Küsimus tuli arutusele viimase päevakorrapunkti ajal, kui edastati informatsioone.

Volikogu esimees Ants Kivimäe teatas, et volikoguliikmetele saadeti e-kiri ettepanekuga võtta istungil kõne alla rahva­esindaja eetikakoodeks. Kirja autor Ylle Rajasaar oli sattunud telefonivestluses konflikti volikogu liikme Andrus Mossoviga ning nõudis, et rahvasaadik loeks volikogule ette avaliku teenistuse eetikakoodeksi. E-kirjas oli ka soov, et Aruküla Uudised filmiks selle päevakorrapunkti käsitlemist.

Ants Kivimäe märkis, et tegu oli e-kirja, mitte ametliku pöördumisega volikogu poole, seetõttu ei saa teemat istungi päevakorda võtta.
Samal ajal, kui räägiti eetikakoodeksi tutvustamise ettepanekust, filmis istungil Aruküla Uudiste veebiväljaande esindaja Henri Reeder, kes kuulub volikogusse kandideerinud valimisliitu Meie Kogukond.

Andrus Mossov soovis, et filmimine lõpetataks. Volikogu esimees selgitas, et Henri Reederile oli antud luba filmida vallavanema valimist, kuid mitte rohkem. Kui filmi näidataks hiljem kogupikkuses, nagu istung kulges, siis võiks sellega leppida, kuid ei tohiks monteerida, lausus ta.
Henri Reeder ei nõustunud, põhjendades, et tema selja taga on rahvas, kes tahab infot, ning volikogul pole õigust keelduda. Ta ütles, et filmi tuleb lõigata, sest muidu on see veebis liiga mahukas.

Filmimisluba siiski ei antud. Filmimise vastu olid 9 ja poolt 6 volikoguliiget. Ka eetikakoodeks jäi istungil ette lugemata, sest avaliku teenistuse seadus ja selle juurde koostatud eetikakoodeks ei laiene volikogu liikmetele, põhjendas volikogu esimees.

Ylle Rajasaar, kes polnud istungi ajal Eestis, nentis hiljem Sõnumitoojale, et seaduse järgi ongi volikogu liikmel vaba mandaat ning ta võib otsustamisel ja tegutsemisel lähtuda omaenese soovist: „Seepeale esitan küsimuse, millisest eetikast meie volikoguliikmed lähtuvad? Vastuse saamisega pean ilmselt kannatama järgmise istungini.“

Juhtunu kutsus Raasiku valla elanike seas Facebookis esile elavat diskussiooni. Filmimise ärakeelamisest kirjutas Henri Reeder Aruküla Uudistes. Ta kommenteeris, et uue võimuliidu deviis oli avatus, kuid nüüd tegutseti vastupidiselt.  

Ants Kivimäe: „Filmimise vastu oli volikoguliikmeid nii koalitsioonist kui opositsioonist. Tuleme vallaküsimusi arutama ega soovi, et meid filmimisega segatakse ja hiljem filmi enda äranägemise järgi kokku monteeritakse. Igal asjal on omad reeglid, volikogu töö kajastamise põhimõtted on paika pandud Raasiku vallavolikogu töökorra paragrahvis 33. “

Eelmine artikkelSTEN VAHTRAS Kolgakülast parim noor võrkpallur
Järgmine artikkelKuusalu valla kultuuripreemia sai ELNA LINKVIST ja spordipreemia KAIDO LAAS