Kuusalu vallavanem URMAS KIRTSI: “Uus väljakutse on pansionaat eakatele.”

3129
Vallavanem URMAS KIRTSI: „Valimiste-eelsel perioodil me teadlikult ei keksinud möödunud nelja aasta jooksul äratehtuga.“

Kuusalu vallavanem URMAS KIRTSI, olete sellesse ametisse valitud kolmandat korda. Mis tunnetega alustate uut valitsemisperioodi?

„Esimest perioodi vallavanemana ei saa võrrelda eelmisega. Aastatel 1993-1996 oli kõik omavalitsuse valdkonda puudutav alles algusjärgus, väga erinev praegusest. Vallavanema tegevust määrav raamistik oli siis olematu.
Võrrelda  saaks  eelmise  valitsemisperioodiga. Vallavanemaks valimine on otsekui tööleping teatud töömahus ja -perioodi peale. Maht on koalitsioonilepingus kokku lepitud – rahaliselt ja organisatoorselt teatud väljakutseid pakkuv.“

Milliseid väljakutseid?
„Loetlen minu jaoks kõige huvitavamad: pansionaat vanuritele, Kiiu mõisa renoveerimine, Kolga kooli ja lasteaia kordategemine, kodanikuühiskonna arendamine. Just kodaniku­ühiskonna teema vastu on suhtumine erinev. See on paljuräägitud populistlik teema, sisu on vähe. Tahan, et oleks ka sisu ning et inimesed oleksid aktiivsed kaasa rääkima ka valimiste vahelisel ajal. Soov on jõuda järgmise nelja aasta jooksul vallarahvale lähemale.“

Kuidas kavatsete jõuda?
„Vallavanem liigub ka praegu vallas ringi, saab võtta nööbist kinni ja rääkida. Koalitsioonipartnerite soov on, et taas hakkaksid toimuma valla eri kohtades kokkusaamised rahvaga, et kuulata, millised probleemid ja rõõmud on külades.
Arvan, et liialdada selliste kohtumistega ei tasu. 1994-1995 käisime niiviisi külades, heal juhul ootas meid kolm-neli inimest. Nüüd on sidevahendid palju paremad, kõigil on telefonid taskus, paljudel interneti­ühendus, kontod Facebookis. Ise ma sotsiaalmeedias ei ole, aga Kuusalu vald on Facebookis ja sinna seinale võiks tulla palju rohkem infot, ideid, küsimusi. Mulle meeldib innovaatilisus, paraku on just see kõige defitsiitsem meie igapäevaelus.“

Päris palju ettevõtmisi on tehtud MTÜ Kiiu Arenduse kaudu. Olete ürituste eestvedaja.

„Olen MTÜ Kiiu Arendus liige. Ettevõtmiste juures on hulk aktiivseid inimesi, meil on tugev tiim. Kiiu Arendus toimib vabatahtlike annetuste ja projektirahade toel. Annetuste hulk on muljetavaldav. Juhatuse esimees Herko Sunts on teinud selle nimel suurt tööd. Valla eelarvest saadud toetuste summa on kindlasti ka abiks olnud, kuid see ei ületa meie aasta kogueelarvest 10 protsenti. Kiiu Arenduse tegevuste juures on tähtis kogukonna aastatepikkune vabatahtlik töö.  Aga räägime parem vallavanema ametist edasi.“

Kui palju täitsite eelmiseks valitsemisperioodiks koostatud programmi?

„Sellega on väga hästi. Tegin paar kuud tagasi loendi, hindasin, mis on nelja aasta jooksul ära tehtud. Valimiste-eelsel perioodil ei tahtnud me teadlikult sellega keksida, aga nimekiri sai päris pikk.

Peale suurte investeeringute torudesse, majadesse ja teedesse on oluline, et tegime juurde 45 uut lasteaiakohta olemasolevatesse hoonetesse, suur hulk emasid said minna tööle. Ehitasime välja Kuusalu vabatahtliku tuletõrjekomando depoo. See on oluline turvalisuse taseme tõus. Seni said tulekahju korral kõige kiiremini Kuusallu jõuda Kolga vabatahtlikud päästjad, Kuusalu komando mehed on olnud kohal 5-10 minutiga.

Vähendasime valla võlakoormust, tegime ennetähtaegsed tagasimaksed, kuna lubatud laenukoormus oli lõhki. Tänu sellele avanes võimalus saada Kiiu lasteaia ehituse toetuseks lubatud ELi abiraha.

Enne valimisi ei tahtnud me kuulutada, et plaanime tõsta kõigil valla palgal olevatel töötajatel tasu 5 protsendi võrra. Sel aastal tõstsime valla palgal oleva ligi 200 inimese töötasu 5 protsenti, tuleval ja ületuleval aastal kavandame sama suurt tõusu.“

Enne valimisi korraldasite Ühise Kodu valimisnimekirjaga kohtumismaratoni külades. Kas oli palju rahvast teid kuulamas ja mida küsiti?

„Ei olnud palju, osavõtt oli kahetsusväärselt nigel. Aga andsime võimaluse tulla ja rääkida. Tutvustasime oma valimisprogrammi. Küsiti paikkonda puudutavaid küsimusi – seda, mis läheb vahetult korda. Kui on mingi väga suur probleem, siis rahvas aktiviseerub. Kui asjad enamvähem joone peal, siis on inimestel muudki teha.“

Mis juhtus Ühiselt Edasi nimekirjaga, et pidite kokku minema pikka aega opositsioonis olnud Meie Koduga?

„Ühinemisprotsess algas mullu detsembris, kui oli volikogu ja vallavalitsuse aastalõpupidu. Meie Kodu seltskond küsis siis, kas ei võiks mõelda, et minna sügisestele valimistele välja koos. Sellele ei järgnenud midagi. Vallavalitsuse ja volikogu mõne liikmega arutasime, et sügiseni on aega, vaatame, kuidas kujuneb.

Suvel küsis Meie Kodu uuesti. Tõsine arutelu algas augustis-septembris.

Läksime ühinemise teed. Kuna valimisliitudel ei olnud eesmärkides erimeelsusi, siis otsustasime luua tugeva ühtse valimisliidu ja vastanduda valimistel kandideerivatele parteidele. Tõsi, meie liikmeskond oli ka vähenenud, mitu varem valijatelt hulga hääli kogunud inimest on loobunud poliitikast. Ühendatud valimisliidu eesmärk on täita  soovid,  mis  on  kirja  pandud valimisprogrammis. Valijate usaldus annab meile võimaluse soovide muutmiseks tegelikkuseks “

Nimetasite huvitavaks väljakutseks vanurite pansionaadi rajamist. Kuhu see tuleb?

„Kiiu lasteaia ehitus käib, see ka sisustatakse ja mehitatakse. Väikseid probleeme sellega on, aga üldjoontes on lasteaiaga asjad paigas.
Pansionaat on vaieldamatult meie valimislubadustest kõige huvitavam väljakutse mulle ja kogu piirkonnale. See asutus on oodatud ja oluline. Vajadus on olemas ning kasvab. Praegu ostavad ümberkaudsed omavalitsused ja ka meie vald seda teenust väljastpoolt, kvaliteet on vahelduv. Kuusalu vallal on praegu kümnekohaline hooldekodu. Tuleks luua kodukanti selline pansionaat, mille kohta võib utreeritult öelda „Ela või ise!“. Ehitaks sinna, mille puhul saame kokkuleppele partneritega. Mina oma mõtetes ei takerdu asukohta. Kui otsime investeeringupartnereid, siis võib koht olla ka mujal, mitte Kuusalu vallas. Miks mitte hoopis Loksal või Jõelähtme vallas.“

Kuidas valla edasised sissetulekud võimaldavad uue koalitsiooni programmi täita?

„Analüüsisime valla võimalusi lubaduste täitmiseks. Kui majandus  areneb  nagu  prognoositakse, on võimalused olemas.“

Saite valimistel valijatelt kõige rohkem hääli, 286. Samas Kolgaküla valimisjaoskonnast vaid 10 häält.

„Hääled antakse neile kandidaatidele, kes on omad, askeldavad valijatele lähedal. Rannakülades ei ole ma siis ilmselt piisavalt aktiivselt toimetanud, rohkem olen tuttav Kuusalu-Kiiu piirkonna rahvale, sest elan Kiius.“

Vallavalitsus on moodustatud, on uusi inimesi.

„Jätkame poliitilise vallavalitsusega. Minu meelest on see ainuõige. Ametnikud teevad oma igapäevatööd neis suundades, mida poliitikud ette kirjutavad.

Kahju, et katkes traditsioon kaasata   vallavalitsusse   ka   opositsiooni esindaja, Mait Kröönström IRList ei võtnud pakutud kohta vastu. Kuid hea meel on, et saime sellele kohale täiesti uue inimese. Kristi Vetemaa ei ole seni valla valitsemise juures olnud. Saame aastaid vallavalitsuses olnud maskuliinse mõtlemise kõrvale ka naiselikumat ja nooremat suhtumist.“

Eelmine artikkelKuusalu valla ujumise meistrivõistlustel rekordarv osalejaid
Järgmine artikkelRaasiku vallas asutati heategevuslik Lions-klubi