OÜ Põhjakivi tahab Valkla lubjakivikarjääri kaevandamisluba pikendada

2975

Kuusalu vallavolikogu nõustus kaevandamise loa andmisega Valkla karjääris 30 aastaks.

Kuusalu vallavolikogu arutas eelmisel kolmapäeval, 29. oktoobril toimunud istungil keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni pöördumist arvamuse saamiseks OÜ   Põhjakivi   taotlusele   pikendada  Valkla  karjääris  lubjakivi  kaevandamise  luba  30  aasta  võrra.
Ettevõte sai 2000. aastal kaevandamisloa 10 aastaks, seda pikendati kuni märtsini 2015. Samas on karjääris lubjakivivaru Põhjakivi jaoks veel 24 aastaks. Karjääri pindala on 3,05 hektarit, koos teenindusmaaga 4,09 hektarit. Ehituslubjakivi ehk paekivi aktiivset tarbevaru on 89 000 m3, kaevandada võib sellest 82 000 m3. OÜ Põhjakivi on viimasel viiel aastal kaevandanud keskmiselt 3000 m3 aastas.
Keskkonnakomisjoni esimees Raul Valgiste ütles, et komisjon arutas teemat ning naaberkinnistu omaniku ettepanekuid: „Naaber soovib, et lõhkamistöid ei tehtaks, nõlvad taastatakse jooksvalt ning kogu karjäär tarastataks, ent seadus tara ei nõua. Naaber soovis ka ligipääsuteed nihutada kinnistu läänepoolsesse serva, aga see ei ole võimalik. Küll aga tuleks nõuda müra ja vibratsiooni mõõtmist, samas pole välistatud, et kõik vastab normidele.“
Volikogu nõustus kaevandamisloa andmisega veel 30 aastaks. Tingimustena on otsusesse lisatud kohustus mõõta lähima elamu ehk Murru kinnistu juures müra ja vibratsiooni taset. Uuringutulemustest lähtuvalt võtta vajadusel kasutusele meetmed müra ja vibratsiooni vähendamiseks: väljaveotee asukoha nihutamine, teekatte tolmuvabaks muutmine, müratõkkeseina paigaldamine või muud sellist.

Eelmine artikkelArukülas avati Raasiku valla esimene kergliiklustee
Järgmine artikkelENN KIRSMAN: „Kuusalu vald on pigem suunanäitaja.“