Õhtu­ne buss Ala­ve­re-Voo­se va­hel muu­tub nõu­de­põ­hi­seks

322
ANDRUS NILISK.

Ala­tes 17. ok­toob­rist muu­tub Tal­lin­nast töö­päe­vi­ti kell 18 ja nä­da­la­va­he­tu­sel kell 18.05 väl­ju­va 105. ­lii­ni bus­s, mis sõi­dab mars­ruu­dil Tal­linn-Vai­da-Pi­ka­ve­re-Ala­ve­re-Voo­se, lõ­puo­sa ala­tes Ala­ve­re pea­tu­sest ku­ni Voo­se pea­tu­se­ni nõu­de­põ­hi­seks.

„See tä­hen­dab, et buss sõi­dab siis Ala­ve­rest eda­si Voo­se poo­le ai­nult sõit­ja­te ole­ma­so­lu kor­ral. Kui sõit­jaid ei ole, siis on lõpp-pea­tus Ala­ve­res,“ sel­gi­tas Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­tor And­rus Ni­lisk.

Ta li­sas, et ühist­rans­por­di­kes­kus on ana­lüü­si­nud vii­ma­se aas­ta si­se­ne­mi­si Uuea­ru, Soo-ot­sa, Pa­lu­kü­la, Vet­la pea­tus­test suu­na­ga Voo­se poo­le ja ko­gu aas­ta jook­sul on nen­dest pea­tus­test ol­nud bus­si si­se­ne­mi­si ai­nult kol­m kor­da.

Sel­leks, et soo­vi kor­ral oleks või­ma­lik neist pea­tus­test ka edas­pi­di sõi­ta eda­si Voo­se suu­nal, tu­leb ala­tes 17. ok­toob­rist esi­ta­da tel­li­mus ASi­le Go­Bus kas in­fo­numb­ril 640 4000 või e-kir­ja­ga aad­res­si­le infoliin@gobus.ee hiljemalt soovitud sõidupäeva kella 18ks. Tellimuse tegemisel peab sõitja edastama oma nime, kontakttelefoni, bussiliini numbri, väljumise kuupäeva, sõiduplaanijärgse väljumise aja ning peatuse, millest soovitakse sõitu alustada.

„Inimese jaoks, kes soovib sõita Tallinnast Voosele, ei muutu midagi, ta ostab pileti ja buss sõidab Voosele samamoodi nagu praegu. Alaverest Voosele sõitmisel ei muutu midagi, saab bussist osta pileti ja sõita Voosele. Küll aga peab sõitja esitama eelnevalt tellimuse, kui soovib bussi peale minna Uuearu, Soo-otsa, Paluküla või Vetla peatusest ja sõita Voose poole,“ rääkis Andrus Nilisk.

Ta lisas, et juhul, kui tellimus on esitatud, kuid sõita siiski ei soovita, tuleks sellest GoBusile võimalikult kiiresti teada anda, et buss ei peaks tegema tühisõitu.

Kes soovib Koselt sõita kell 18.50 väljuva K6 bussiga Alaverre, jõuab sealt 105. liini bussile ümber istuda ega pea vedajat eelnevalt teavitama soovist Voose poole sõita. Liini 105 buss ootab Alaveres K6 peatusesse jõudmise, et veenduda, kas sealt soovib keegi edasi Voose poole sõita.

Eelmine artikkelKüla­selts soo­vib Ki­vi­loo koo­li­ma­ja müü­gi pea­ta­mist
Järgmine artikkelAeg­vii­du raa­ma­tu­ko­gu pre­mee­ris su­ve­lu­ge­mi­se pa­ri­maid