Noorsootöö hindamiseks küsitletakse Kuusalu valla õpilasi

602

Küsitlus algab 8. oktoobrist ja kestab kaks nädalat.

Kuusalu vallas hakatakse koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ja ASiga Erns&Young tulevast nädalast hindama valla noorsootöö kvaliteeti. See toimub Euroo­­pa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi ühiselt rahastatava programmi raames. Hindamine on osalejatele tasuta.

Moodustatud on valla hindamiskomisjon, mille esimees on abivallavanem Milli Kikkas, liikmed valla noorsootöötajad Mari Paenurm, Marju Jaanimäe ja Monika Soosaar, Kolga ja Kuusalu kooli huvijuhid Ene Liivandi ning Saima Kallionsivu, mõlema kooli õpilasomavalitsuse esindajad.

Esmalt korraldatakse valla noorsootööd puudutav küsitlus, vastavad hindamiskomisjoni liikmed ise ning Kuusalu ja Kolga kooli õpilased. Tahetakse teada, kuidas noortel on võimalus osaleda huvitegevuses, nende rahulolu senise noorsootööga, vajadusi info ning nõustamise saamiseks, osalemist noorteühendustes ning paljut muud.

Küsitlus hõlmab noori alates 7. eluaastast kuni 26aastasteni. Kuusalu ja Kolga kooli õpilased saavad küsimustikule vastata koolis, kuid see pannakse üles ka Kuusalu valla kodulehele, et soovi korral oleks võimalik vastata Loksa kooli ja Vihasoo algkooli õpilastel, kes elavad Kuusalu vallas, samuti noortel, kes enam koolis ei käi.

Kuusalu Noortekeskuste juht Mari Paenurm kinnitab, et küsitlus on anonüümne: „Paneme küsimustiku valla kodulehe esiküljele, et see oleks hõlpsasti leitav. Kui küsimustik on täidetud, klõpsake klahvile „saadan“. Vastake julgelt, keegi ei hakka uurima, milliselt arvutiaadressilt konkreetne vastus on saadetud, meil ei ole seda infot vaja.“

Kuusalu vallas elab 7-26aastaseid noori kokku 1600. Senise praktika järgi on Mari Paenurme andmetel jäänud omavalitsustes samasuguse küsitluse puhul vastanute protsent alla 40. Ta loodab, et Kuusalu vallas on tulemus parem.

Mari Paenurm lisab, et valla hindamiskomisjon viib pärast küsimustiku täitmist läbi kahepäevase arutelu, mille tulemusena paneb kokku eneseanalüüsi, hinnatakse huviharidust ja -tegevust pakkuvate asutuste olemasolu vallas, vallaeelarvest noorsootööks tehtavaid kulutusi ning paljut muud noorsootööga seonduvat. Kokkuvõte esitatakse Kuusalu valla jaoks moodustatud välishindajate komisjonile.

„See on tavaliselt olnud 3-5liikmeline. Keda sinna kutsutaks, me ei tea, on olnud nii noorsootööspetsialiste kui ka ärimehi. Välishindajad tulevad oktoobri lõpus Kuusalu valda, külastavad erinevaid noorsootööga seotud kohti. Milliseid täpselt, ka seda me ei tea, nad ise valivad,“ märgib valla noortekeskuste juht.

Hindamistulemus on kavas valmis saada aasta lõpuks. Sellest peaks kujunema vallavalitsusele töövahend, mille abil saab ülevaate noorsootöö praegusest olukorrast ning tuuakse välja arendamist vajavad valdkonnad, et planeerida edasist tegevust.

Sama projekti raames toimus noorsootöö kvaliteedi hindamine mullu Loksa linnas ja Anija vallas, käesoleva aasta esimeses pooles oli Raasiku vallas.

Eelmine artikkelKütuse vargus ettevõtte hoovil
Järgmine artikkelPõllumehed hindavad tänavust sügist väga raskeks