Kolga lasteaed sai remondiga mummulised otsaseinad

1275

Kuna lähedal asuvad mõisahoonete varemed, kasutati muinsuskaitse nõudel pastelseid toone.

Möödunud nädalal võttis Riigi Kinnisvara AS ehitajalt Marmello OÜ vastu Kolga lasteaia soojustustööd, mis tehti saaste­kvootide müügi eest saadud rahaga. Riik panustas Kolga lasteaia remondiks 167 185 eurot. Pidevalt tehti koostööd Kuusalu vallavalitsusega – kooskõlastati kuni väliskujunduseni.

Kõige märgatavam muutus on lasteaia värvilised otsaseinad suurte ja väikeste valgete mummudega. Kasutatud on eri värve: roheline, sinine, kollane, virsikutooni. Vallaarhitekt Tiina Skolimowski tõdeb, et lasteaia puhul oleksid värvid võinud olla erksamad, kuid tuli arvestada muinsuskaitse sooviga.

Lasteaia direktor Kaja Martinson lisab, et lapsed ise kiidavad siniseid otsaseinu: „Meil on mõne rühma põrandal samuti mummud, vast sai projekteerija sellest inspiratsiooni.“

Välja vahetati kõik vanad uksed ning koridoride, kolme rühma ruumide ja saali põhjapoolsed aknad. Hoone soojustati väljast ning värviti üle, korrastati vihmaveesüsteem ja parandati katusealuste puitterrassid.

Tööd algasid kevadel, kui lasteaed oli avatud, jätkusid suvepuhkuse ajal ja ka lõpetamine käis paralleelselt lasteaiatööga.

„Päris kinni me lasteaeda ei saanud panna. Ehitustsoonid olid piiratud, lapsed sisenesid majja rühmaruumide ustest. Informeerisime lapsevanemaid muudatustest,“ rääkis Kaja Martinson.

Direktori sõnul on järgmisena tarvis korrastada lasteaia õueala: „Lapsevanemate rahulolu-uuringust selgus, et kõige suuremat puudust tuntakse mänguväljakust. Kuna lähiajal jõutakse lasteaia juurde ÜVK-projekti torutöödega, pole esialgu mõtet õueala korda teha, see jääb tõenäoliselt kevadesse.“

Ta märgib, et nimetavad kolleegidega naljatamisi oma lasteaeda praegu jalutamiskallakuga lasteaiaks, sest õuealal mängida ei saa, lastega käiakse metsas, muuseumis.

Kavas on paluda lapsevanemate abi, kutsuda nad õue korrastamise talgutele. Soov on nende abil ka koridorid üle värvida. Mänguväljaku rajamine on pandud valla 2013. aasta eelarve koostamise jaoks esitatud taotlusesse. Kui sealt raha ei jätku, loodab direktor samasugusele heategevuslikule korjandusele, nagu oli Kuusalu lasteaias Jussike, kus hiljuti avati lapsevanemate ja kohalike ettevõtete abiga uus mänguväljak.

Veel vajavad Kolga lasteaias remonti kahe rühma ruumid – sellised sisetööd ei ole CO2 rahade puhul abikõlbulikud, vajalikud summad tuleks leida vallal.
Lasteaed ehitati 6rühmalisena, praegu töötab seal 5 rühma: üks sõimeealistele ja neli liitrühma. Direktor ütleb, et mõningate ümberpaigutustega ja rahaliste vahendite olemasolul saaks teha ka kuuenda rühma. Kokku on Kolga lasteaias praegu 90 last.