Muutused Kuusalu vallavolikogu komisjonides

1143

Kuusalu vallavolikogu arvas isiklike avalduste alusel komisjonide koosseisust välja mitu inimest. Eelarvekomisjonist lahkus Urmas Hallika. Svetlana Pajupuu palus end vabastada ehituskomisjoni, keskkonnakomisjoni ja kogukonnakomisjoni liikme kohustustest. Andres Kaarmann ei soovinud enam osaleda haridus- ja noorsootöökomisjonis. Kultuuri- ja spordikomisjonist lahkusid Kadri Idavain ja Maarika Rohi.