MTÜd küsivad Kuusalu vallaeelarvest kultuuri- ja spordiüritusteks üle 32 000 euro

852

Vallaeelarve projektis on kultuuri- ja spordiüritusteks umbes sama suured summad kui mullu, taotletakse poole rohkem.

Kuusalu valla MTÜd pidid kultuuri- ja spordiringide ning 2012. aastaks kavandatud ürituste rahastamiseks vallaeelarvest esitama vallavalitsusele taotlused septembrikuus. Seni ei ole vabaajakomisjon ja vallavalitsus neid sisuliselt läbi vaadanud ega rahastamissummasid otsustanud, kuna rahastuse põhimõtted olid kokku leppimata. Vabaaja komisjon pakkus välja laste pearahasüsteemi idee. Kultuuri- ja spordiinimesed on olnud selle vastu.

Kuna vallavalitsusel tuleb valla 2012. aasta eelarve projekt volikogule üle anda hiljemalt 1. detsembriks, on praeguseks üldjoontes teada esialgsed kavandatavad summad.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et kultuuri- ja sporditöö valdkonnas jäävad need enamvähem samale tasemele, mis olid käesoleva aasta eelarves.
Kuna küsitud on rohkem, tuleb hakata otsustama, kuidas toetust jagatakse.

Kultuuriringide juhtide tegevuse toetamiseks on eelarves sama suur summa kui tänavu – ligi 13 000  eurot. Enamik ringe on samad, mis mullu, juurde on tulnud ning taotlevad toetusraha Kolgaküla laste kunstiring ja Kuusalu uus näitering.

Kultuuriüritusteks on käes­ole­va aasta eelarves 12 800 eurot. Praegu on uue eelarve projektis veidi vähem – 12 000 eurot. Sellest moodustavad 5460 euro ulatuses vallavalitsuse tellitud kultuuriüritused. Ülejäänu, ehk 6540 eurot, peaks minema jagamisele MTÜde ürituste vahel – taotlusi on esitatud 22le ettevõtmisele, nende kogusumma on 19 562 eurot.

2011. aasta eelarvest toetatakse spordiklubide treeningrühmi 32 758 euroga. Uuest aastast on taotletud kokku 42 200 eurot, juurde on tulnud Kolgaküla suusaklubi.

Spordiüritusteks on tänavuses vallaeelarves 4500 eurot, uue eelarve projektis on praegu 4000 eurot. Taotlusi on esitatud 30 üritusele kogusummaga 12 330 eurot.

Eelmine artikkelKuusalu noortekeskuses oli Õuduste öö
Järgmine artikkelRaasiku ja Kolga vabatahtlikud kuuluvad Eesti Priitahtlikku Päästeliitu