Mille poolest erineb Teie valimisnimekiri teistest te vallas/linnas kandideerivatest nimekirjadest?

1134

Vastavad nimekirjade järjekorras viiendal positsioonil paiknevad kandidaadid.


Anija vald
KAIRI RIKKO, Eesti Reformierakond: „Oleme kõik omaette isiksused, kes koondunud ühise olemise punti, et üheskoos „oma asja“ ajada. Peame tähtsaks vallakodanikega suhtlemist ja nende väljakäidud ideede arvestamist, kaasamist. Püüame leida ühiselt lahendusi päevakorras olevatele valupunktidele ja mõtleme laiemalt, vaadates tulevikku. Noored on meie tulevik ja kultuur on kõige alus. Meie poole saab alati pöörduda.“

BRUNO ENGEL, Anija Ühendus: „Oleme uus jõud meie vallas – meeskond koosneb Anija valla külade ja Kehra linna kogukondade esindajatest. Lõime tegusatest inimestest tugeva tiimi ja plaanime vallas ohjad enda kätte haarata. Enamus meist on noored, aktiivsed, ettevõtlikud inimesed, kes on ennast ettevõtluses ja kogukondade arendamises tõestanud. Paljudel on rahvusvaheline ettevõtluspagas. Need kogemused soovime viia ka valla juhtimisse, sest leiame, et kogukondadest hoolimine ja ettevõtlik suhtumine on tänase vallavalitsuse kõige nõrgemad küljed. Kuna valla ja selle elanike heaolu sõltub paljuski töökohtade olemasolust, siis soovime muuta ka seda, et ettevõtjad ja aktiivsed kodanikud oleksid vallale eelkõige partnerid, mitte segavad putukad, kes ei lase ametnikel oma tööd teha.“

PIRJO LAND, Isamaa ja Res Publica Liit: „Numbriliselt on meie nimekiri kõige lühem ja noorem, aga sisu poolest kuuluvad sellesse tegusad inimesed, kes on aktiivselt kogukonna tegemistes kaasa löönud juba pikka aega enne valimisi. Noorusele vaatamata on meil küllaldaselt kogemust, tohutult tahtmist ja parasjagu uljust. Puudu ei tule julgusest, et otsustada, ning piisavalt on visadust ja võhma, et vajadusel vastuvoolu ujuda.“

AGO PÄRNAMÄE, Koostöös Edasi: „Me nimekiri on täiesti tavalistest tagasihoidlikest vallakodanikest, keda ühendab üks kindel soov valla elu arendada, et meie lastel-lastelastel oleks siin kena paik elamiseks ja töö tegemiseks. Meie nimekiri on teistest valimisnimekirjadest pikem, sest programmis kirjeldatud ideed on südamelähedased väga paljudele. Peale nende inimeste, kes end nimekirjas valimisvõitlusesse astusid on, suur hulk toetajaliikmeid. Me programmiliste ülesannete täitmiseks ongi vaja kaasata palju inimesi. Peab ära kaduma see seisukoht, et teie ja meie. Olen alati käed külge löönud, ühistegevust toetanud ja võtnud vastutuse selle kordamineku garanteerimiseks. Paljud tegevused on jäänud venima, sest erahuvid ületavad arusaamise ühiseesmärgi saavutamisest.“

KRISTA EHANURM, Hooliv Koduvald: „Meie soovime esile tõsta hoolivuse. Näeme, et tarkusest ja kompetentsusest ei ole rahvale kasu, kui tarkusega ei käi kaasas hoolivat ja lugupidavat suhtumist rahva vajadustesse. Vallaametniku kuivast seaduste lugemise oskusest pole inimestele kasu. Ei tohi karta lisatööd ega liigset pingutust. Kui vallakodanik soovib teha midagi, millest valla arengule tõuseb tulu, tuleb otsida võimalusi soodustuste loomiseks ja abistamiseks. Takistused ei saa olla ettekääne. Headele mõtetele tuleb öelda jah.“

VALERI JÕGIOJA, Eesti Keskerakond: „Järjepidevus: oleme osalenud kõigil volikogude valimistel alates Kehra ja Anija ühinemisest. Sõltumata valimistulemustest, me ei kao pärast valimisi ära, vaid oleme oma valijatele pidevalt kättesaadavad. Valimisnimekirja inimesed jätkavad koostööd ka valimistevahelisel ajal. Meie inimesed tahavad olla pioneerid ja leida raskes majandussituatsioonis lahendusi elujärje parandamiseks, kaasates neid inimesi, kelle jaoks läheb kohalik elu tõsiselt korda.“

Kuusalu vald
LINDA KASK, Eesti Keskerakond: ei vastanud.

ARI LEHTONEN, Ühine Kodu: „Ühine Kodu on ainus mitteparteilisel alusel kokku pandud nimekiri Kuusalu vallas. Meile on põhimõtteliselt vastuvõetamatu parteide suhtumine omavalitsustesse kui Toompea mängukannidesse või käepikendustesse. Selleks, et välistada vallamaja või ka vallaasutuste töötajate sundparteistamist, nagu on juhtunud mitmes parteide juhitud naaberomavalitsustes, samuti võimalust, et valla juhtimises eelistatakse partei huvi vallakodanike omadele, kandideerimegi vallakodanike liiduna.“

URMAS PAOMEES, Eesti Reformierakond: „Ei julge öelda, et  inimesed oleks erinevad, aga kindlasti on nad erilised. Nende erilisus seisneb tahtmises, oskustes ja suutlikkuses meie valla elu paremaks muuta. Oskuses oma teadmisi ja erialast professionaalsust rakendada nendes valdkondades, kus vajalik panustada, et toimuks edasiminek. Kindlasti oleme valmis tegema koostööd teiste nimekirjade esindajatega. Ja kui nimekirja uurida ja leida naljakaid ühiseid jooni, siis on meil ka palju sarnaste või ühiste nimedega inimesi.“

SULEV VALDMAA, Isamaa ja Res Publica Liit: „Meie nimekiri eristub teistest selle poolest, et siin on koos kauaaegsete volikogu-, linna- ja vallavalitsuse liikme kogemustega kandidaadid Kuusalu ja Loksa poolt, neile lisaks ka tublisti uusi ja lausa noori tegijaid üle tänase Kuusalu valla. Meie nimekirjas pole erimeelsusi, ning kindlasti ei „jahi” me vallalt hüvesid ega töökohti. Eristume erksuse ja kandideerijate erialase mitmekesisuse ning oma töö- ja tegevusalade hea tundmisega. Toome valla juhtimisse uusi suhtumisi ja värskuse.“

Raasiku vald
MEEME LOIK, Isamaa ja Res Publica Liit: „Soovime  muuta  valla  töökorraldust  tõhusamaks,  efektiivsemaks. Erilist  tähelepanu  soovime  pöörata  ametnike  kompetentsusele.“

TÕNU SUURKUUSK, Üheskoos: „Oleme see osa valla kodanikest, kelle arvates peaks valla valitsemine olema suutlikum, arenguga kaugemal ja oma otsustes läbipaistvam. Oleme need, kes ei kavatse järgmised neli aastat volikogus mugavalt istuda ja kurta, et tegelikult on valla eelarve siiski liialt väike, et valimiste ajal antud suuri lubadusi täita. Oleks aeg volikokku tuua uusi ideid, avatumat ja kaasaegsemat töökultuuri ning visadust otsuste elluviimisel.“

HELLE VAGA, Eesti Reformierakond:  „Oleme koos eesmärgid ja põhiväärtused valimisprogrammi kirjutanud. Nimekirjas on inimesi nii alevikest kui küladest. Nime järgi tuntakse inimest, meie 21 kandidaati on omadele „omad“. Valla arengu jätkumiseks tuleb finantse õigesti kasutada ja meie ridades on inimesed, kes oskavad seda. Meil on kõige rohkem senise volikogutöö kogemusega inimesi, kellele tasakaaluks on ka „värsket verd“, kes kandideerivad volikokku esmakordselt. Kogemus on väga oluline, sest häid ideid on meil kõigil, aga kui sa kohaliku omavalitsuse töös ei orienteeru, siis on nende elluviimine raskendatud. Meie nimekirjas on enim naisi, kelle peale võiks mehed uhked olla.“

OLAVI LIIVANDI, Kodukoha Eest: „Olen välismaal, ei saa põhjalikumalt vastata. Kui varem olime Raasiku-kesksed, siis nüüd seisame kogu valla arengu eest.“

Loksa linn
ANDRES KASKLA, Eesti Keskerakond: ei vastanud.

TIIT EERMA, Isamaa ja Res Publica Liit: „Loksal on ainult kaks nimekirja, meie ja Keskerakond. Meie nimekiri on oluliselt lühem, kõik tavalised Loksa linna elanikud. Kandideerime vabatahtlikult ega pea muretsema selle pärast, kas töökoht pärast valimisi jääb alles või mitte. Tahame Loksa asjadest rääkida nii, nagu need on, mitte ei pea vassima, asju ilustama, ennast kiitma.“

Eelmine artikkelValkla kodu klientuur ohustab küla turvalisust
Järgmine artikkelLäheme kõik valima