Loksal viiendik soojatrassidest vahetatud

861

Avoterm OÜ plaanib viie aasta jooksul välja vahetada kõik Loksa soojatrassid.

Septembri lõpus lõppes sooja­trasside vahetus katlamajast Nooruse 8 ning Tallinna tänav 27, 35, 39 majadeni.

OÜ Avoterm juhatuse liige Mati Sarap sõnas, et välja vahetati kõige vanem trassilõik: „Tänaseks trass töötab ning kaevikud on kinni aetud, peagi peaksid tehtud saama ka haljastustööd.“

Trass koos lisatöödega maksis ligi 130 000 eurot, see on 1. osa viieaastasest investeerimiskavast. Ehitustööd tellis OÜ Avoterm, ehitas OÜ Foolix.

„Investeerimine paratamatult mõjutab küttehinda. Riik ei investeeri, vaid eraettevõtja. Kuidagi tuleb kulu tagasi teenida. Pole palju ettevõtjaid, kes nõus 30 aasta peale investeerima. See pole puhas äriline huvi, vaid vajadus,“ lausus Mati Sarap.

Tema sõnul on trasside olukord Loksal halb, enamus trassilõigud amortiseerunud, rikkeid palju ja soojakadu suur.

Mati Sarap ütles, et lõplikke kalkulatsioone pole tehtud, kuid soojatrassi vahetuse mõju küttehinnale ei pidavat suur olema: „Soojuse hinnast 75 protsenti moodustab ainuüksi kütus, muud kulud on 25 protsenti hinnast. Trassivahetuse mõju soojahinnale ei saa olema märkimisväärne, samas aga suurendab oluliselt soojatrasside töökindlust.“

KIKilt vastus oktoobris
Kuidas soojatrasside vahetus Loksal edasi kulgeb, sõltub sellest, kas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Loksale elektri ja soojuse koostootmisjaama ehitust. OÜ Avoterm tahab jaama valmis ehitada 2014. aastal. Koostootmisjaam hakkaks tööle hakkpuidu küttel, KIKilt taotleti 50protsendilist kaasfinantseeringut.

„Esitasime taotluse 26. märtsil, kuid see lükati tagasi. Likvideerisime puudused ja esitasime 15. augustil uuesti. Oktoobri jooksul peaks KIKist vastus tulema,“ ütles Mati Sarap.

Kui koostootmisjaama rajamiseks saadakse toetust, pannakse järgmisel aastal uus trassilõik, mis hakkaks jaama Loksa linna trassiga ühendama. Kui toetust ei saada, on kavas vahetada Uue tänava trassiharu.

Mati Sarapi sõnul katlamaja ja soojatrasside ostuga võetud kohustus investeerida 10 miljonit krooni pole piisav, olukord nõuab rohkem investeeringuid: „Juba koostootmisjaama maksumus on ligikaudu 7,5 miljonit eurot.“

Eelmine artikkelTulekahju kahtlus Sireli tänava majas
Järgmine artikkelKehras on esimene energiasäästlik kortermaja