Loksa ÜVK algab Nõmme linnaosast

1113

Loksa veemajanduse projekti I etapp hõlmab kogu linna välja arvatud Rahu, Maleva ja Lõuna tänav.

Loksa ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi (ÜVK) renoveerimisprojekti I etapi  kooskõlastuste periood hakkab lõppema ning algavad ehitustööd.
Kõigepealt lüüakse kopp maasse Nõmme linnaosas – seal tehakse praegu ettevalmistusi. Kui asjaajamine sujub plaanipäraselt, hakatakse ehitama novembri alguses, teatas projektijuht Mart Raad. 

Loksa linna suuremat osa puudutavate kooskõlastuste saamine võtab kauem aega, kuid ka need peaksid käes olema novembri lõpuks, rääkis Loksa Haljastuse juht Jüri Veber. Projekt tuleb ellu viia 2012 augusti lõpuks. Ehitustööde ajal on ehitajal kohustus tagada elanikele pidev veevarustus ning ligipääs majadele, lisas ta.

Veemajandusprojekti viib läbi linnale kuuluv OÜ Loksa Haljastus. 

Loksa ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid projekteerib ning ehitab Arco Ehitus OÜ koostöös Wesico Projekt OÜga 4 112 222 euro eest. Kokku rajatakse Loksa reoveekogumisala veemajandusprojekti I etapi käigus 11 kilomeetrit veetorustikku koos 251 majaühendusega ning 11,4 kilomeetrit kanalisatsioonitorusid ja 254 majaühendust. Rekonstrueeritakse üks ja ehitatakse kolm reoveepumplat ning tehakse kaks veetöötlusjaama koos veemahutitega. Projekti kogumaksumus on 6 254 567,13 eurot, millest  abikõlbulikud kulud on kokku 5 212 139,25 eurot. EL-i Ühtekuuluvusfondi toetuse summa on 4 102 474,79 eurot. Omaosaluse katteks kasutatakse KIK-i laenu.

Seoses veemajandusprojektiga on Loksa Haljastusele ostetud laadur-ekskavaator Catepillar 434E hinnaga 83 556 eurot.

Reoveepuhastit hakkavad ühiselt rekonstrueerima OÜd Tekton ja Taskar ning ASid Teede REV-2 ja J.I.T. kokku 1 119 771,12 euro eest.
Omanikujärelevalvet teeb AS Ramboll Eesti.    

Esialgu oli plaan ehitada valmis kogu Loksa linna hõlmav joogivee- ja kanalisatsioonisüsteem. Kuna hinnad on tõusnud, tuli Lõuna, Rahu ja Maleva tänava piirkond jätta välja, need tehakse korda II etapiga, ütles abilinnapea Andres Kaskla.