Kehra prügila sulgemiseks on algatatud KMH

1759

Ettepanekuid ja vastuväiteid prügilakompleksi sulgemisega kaasneva KMH programmi kohta saab esitada 11. novembrini.

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni keskkonnakasutuse juhtivspetsialist Rein Urman selgitas, et aastaid tagasi võeti vastu otsus euronõuetele mittevastavate prügilate sulgemiseks. Kuigi ka Kehra prügila ei ole kasutusel, tuleb see sulgeda tehniliste tingimuste järgi.

„Sinna ei ole prahti enam ladustatud, kuid prügila on katmata. Paberitehase jäätmed tuleb aunastada ning katta vastavalt tehnilistele tingimustele erinevate kihtidega,“ sõnas ta.

Rein Urman selgitas, et kõikide üle 2 hektari suuruste prügilate sulgemisele peab eelnema keskkonnamõjude hindamine. Sellega määratakse, milliseid kattematerjale peab kasutama, kui suurel alal, kui suures ulatuses ja kui pikalt toimub prügila järelseire jne.

Ta rääkis, et Kehra prügila omanik Horizon Tselluloosi ja Paberi AS on prügila sulgemist korra alustanud, kuid ei teinud seda protseduuriliselt õigesti, kuna ei alustanud KMH tegemist. Seetõttu ei saanud küsida prügila sulgemiseks euroabi.

Nüüd on Kehra pürgila sulgemiseks KMH tegemine algatatud, 11. novembrini saab keskkonnaameti Harju kontoris või veebilehel  tutvuda KMH programmiga, teha sellesse ettepanekuid ja esitada vastuväiteid. 14. novembril on Anija valla kultuurikeskuses KMH (keskkon­­na­mõju hindamise) programmi avalik arutelu.

Pärast programmi kinnitamist hakkavad eksperdid koostama KMH aruannet. Kui see on valmis, teavitatakse keskkonna­ametit ning aruanne pannakse uuesti avalikule arutelule. Kui keskkonnaamet on KMH aruande heaks kiitnud, hakatakse selle põhjal pürgilat sulgema.

„See on suhteliselt pikk protsess, KMH tegemine võtab juba vähemalt aasta, reaalne sulgemistöö võib kesta ka kuni aasta,“ märkis Rein Urman.

Eelmine artikkelRehatse külast leiti mürsk
Järgmine artikkelÜVK projektidega tehakse Loksa, Kehra, Kuusalu ja Kiiu eramajadele kanalisatsioon