Loksa linnalt KAARMANNILE 6 kuu palk

1792

Tallinna halduskohus tühistas Loksa endise linnapea ANDRES KAARMANNI umbusaldamisotsuse 9. veebruarist 2007.

Tallinna halduskohus langetas ringkonnakohtu nõudel Loksa endise linnapea, praeguse volikoguliikme Andres Kaarmanni kaebuse peale uue otsuse. Andres Kaarmann taotles 2007. aasta märtsis esitatud avaldusega kohtult umbusaldamisotsuse tühistamist ja ametisse ennistamist.

Enne 9. veebruarit 2007 umbusaldasid keskerakonna volikoguliikmed Andres Kaarmanni mitmel korral – riigikohus on need otsused tühistanud ning kohustanud Lok­sa linna maksma talle septembrist 2006 kuni veebruarini 2007 töölt sunnitud puudumise eest töötasu 57 000 krooni. See summa on üle kantud, koos sotsiaalmaksuga läks Loksa linnal kohtuotsuse täitmine maksma üle 75 000 kooni. 

Loksa linnavolikogu kesk­erakondlased alustasid umb­usaldamistega 1. septembril 2006. Siis jagunes volikogu kaheks ning mõnda aega toimusid paralleelsed istungid. 

Kohtuvaidlused jõudsid kuni riigikohtuni, kes leidis, et 1. septembrist 2006 kuni 9. veebruarini 2007 olid kesk­erakondlaste volikoguistungid kokku kutsutud mitteõiguspäraselt.

Alates 9. veebruarist 2007 on istungeid loetud õiguspärasteks, kuid hiljem on selgunud asjaolu, et 9. veebruaril osalenud Õnne Teern ja Aivar Kaskla ei olnud volitustega volikoguliikmed – seda tuvastas vabariigi valimiskomisjon mais 2007 ning hiljem kinnitas ka riigikohus.

Tallinna halduskohus jättis detsembris 2007 Andres Kaarmanni kaebuse 9. veebruari 2007 otsuse kohta läbi vaatamata. Ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsuse veebruaris 2008 ning halduskohus võttis märtsis 2008 kaebuse taas menetlusse. Otsuseni jõudis kohus 15. detsembril 2009.

Halduskohus eesotsas kohtunik Aili Maasikuga rahuldas kaebuse – tühistas Loksa linnavolikogu 9. veebruari 2007 otsuse linnapeale Andres Kaarmannile umbusaldamise avaldamise kohta ning mõistis tema kasuks välja hüvitisena 6 kuu ametipalga, mis kehtis 2007. aasta veebruarikuus. Kohus põhjendas otsust sellega, et kuigi 9. veebruari 2007 istungi toimumine on loetud õiguspäraseks, siis vastavalt seadusele peab linnapea umbusaldamise poolt olema volikogu koosseisu häälteenamus. Koos Õnne Teerni ja Aivar Kasklaga hääletas umbusaldamise poolt 9 volikoguliiget. Kuna neil kahel puudusid volitused, siis 7 seaduslikku poolthäält 15-liikmelises volikogus ei ole koosseisu häälteenamus.

Loksa keskerakondlik linnavolikogu otsustas septembris 2006 tõsta linnapeaks valitud Helle Lootsmanni palka 18 000 kroonini kuus. Et otsus oleks õiguspärane, on volikogu seda tagantjärele kinnitanud. Seega tuleb Loksa linnal maksta Andres Kaarmannile 6 kuu palgana 108 000 krooni, millele lisandub 33 protsenti sotsiaalmaksu. Kokku kulub linnaeelarvest kohtuotsuse täitmiseks 143 640 krooni.

Loksa linna esindas kohtuvaidluses advokaadibüroo Seppik ja Sirel. Linn taotles kohtukulude hüvitamist 35 700 krooni ulatuses. Kohus ei nõustunud taotlusega, selgitades, et mõistab välja üksnes vajalikud ja põhjendatud menetluskulud, kuna Loksa linna teenistuses on jurist. Kohtuotsuses on öeldud, et vaidlust linnapeale umbusalduse avaldamise haldusakti õiguspärasuse küsimuses ei saa pidada kohaliku omavalitsuse igapäevase põhitegevuse raamest väljuvaks.

Sõnumitooja küsis Loksa linna avalike suhete juhilt Hilleri Treisaltilt, kas Loksa praegune linnavõim nõustub otsusega või kavatseb ringkonnakohtus vaidlustada. Vastust ei tulnud.

Andres Kaarmann: „Kohtud on korduvalt öelnud, et Keskerakonna tegevus aastatetagusel võimuhaaramisel oli ebaseaduslik. Paraku ei taha linnavõim siiamaani tunnistada, et nemad midagi valesti oleks teinud.
Esitasin aastaid tagasi ettepaneku jõuda kokkuleppele ja lõpetada kohtuvaidlus, millest volikogu aga üleolevalt keeldus. Paraku ei ole kohtuskäimine odav lõbu ja see tuleb nüüd elanikel  linnaeelarve kaudu kinni maksta.”

Eelmine artikkelPäästeteenistuse soovid jõuludeks ja aastavahetuseks
Järgmine artikkelKuusalu valla kultuuripreemia 2009 sai kammerkoor