Anija vallavalitsus tühistas jäätmeveokonkursi

1662

Jaanuaris on kavas välja kuulutada uus konkurss korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks.

Kuna 1. oktoobrist pidi lõppema kolmeaastane leping senise jäätmevedaja Radix Hoolduse OÜga, kuulutas vallavalitsus sügisel välja uue konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Anija vallas. Suvel kinnitas volikogu konkursi jaoks samad jäätmeveo piirhinnad, millega osutab jäätmeveoteenust praegune vedaja. Täht­ajaks, 28. septembriks esitasid pakkumise neli firmat – AS Ragn-Sells, AS Jõgeva Elamu, AS Veolia Keskkonnateenused ja Radix Hoolduse OÜ.

14. detsembril otsustas vallavalitsus kõik esitatud pakkumised tagasi lükata, tunnistada avalik konkurss jäätmeveo ainuõiguse andmiseks kehtetuks ning kuulutada välja uus avalik konkurss.

Vallavalitsuse otsuses on kirjas – kuigi avaliku konkursi pakkumiste avamisel 28. septembril tõdes ajutine komisjon, et ükski neljast pakkumise teinud firmast ei ole ületanud Anija vallavolikogu kehtestatud piirmäärasid, ei saa vallavalitsus konkursi tulemusi kinnitada. Põhjenduseks tuuakse, et pärast piirmäärade kinnitamist tänavu juunis on majanduslik olukord Anija vallas tunduvalt halvenenud. Mitu firmat on läinud pankrotti või töötavad häiretega, töötute arv on tõusnud 200lt 343ni, sellega seoses on kasvanud sotsiaaltoetuse taotlejate arv, oluliselt on vähenenud valla tulubaas.

Abivallavanem Urmo Sitsi selgitas Sõnumitoojale – kuna pärast jäätmeveokonkursi väljakuulutamist on majanduslik situatsioon väga palju muutunud ning inimeste elatustase läinud kehvemaks, leidis vallavalitsus, et Anija valla elanikud ja allasutused ei ole võimelised enam tasuma prügiveo eest tänavu juunis kehtestatud piirmäärade järgi.

„Tegemist on pikaajalise hankega, me ei saa sellesse suhtuda kergekäeliselt. Seda enam, et  vallavalitsuse ülesanne on seista oma elanike eest ning võidelda neile välja soodsaimad tingimused. Seetõttu pidasime põhjendatuks korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks uue konkursi korraldamist,“ lausus ta.

Urmo Sitsi lisas, et senisele konkursile esitati mõned miinushinnad, millega ei osatud arvestada – näiteks oli mõni osaleja valmis paberikonteinerite tühjendamisele lausa peale maksma: „Seda kõike arvestades otsustasime, et ei sea kedagi ebavõrdsesse olukorda ning lükkame kõik pakkumised tagasi.“

Vallavalitsus kavatseb uue konkursi jaoks täiendatud piirhinnad esitada kinnitamiseks volikogu jaanuarikuu istungile. Pärast seda hakatakse kohe ette valmistama dokumente uue konkursi korraldamiseks.

„Meie huvi on leida uutel tingimustel jäätmevedaja võimalikult ruttu, sest nüüd pakutavad jäätmeveohinnad on tunduvalt soodsamad kui need, mida peavad meie elanikud ja asutused praegu maksma,“ märkis abivallavanem.

Kuigi senine leping praeguse jäätmevedaja OÜga Radix Hooldus pidi lõppema 1. oktoobril, pikenes see uue konkursi võtja selgumiseni.

Urmo Sitsi kinnitas, et konkursitingimuste väljatöötamisel võetakse kindlasti õppust naabervaldade kogemustest, kuid arvestatakse ka volikogu keskkonnakomisjoni ettepanekuid, mis jäid eelmise vallavalitsuse ja volikogu tähelepanuta – näiteks on kavas kehtestada piirhinnad konteinerite rentimisele, köögi- ja sööklajäätmete äraveole jne.