Anija vallavalitsus kavandab Kehra-Kaunissaare kergliiklusteed

1823

Kaunissaare tee ääres asuvate maade omanikud kutsutakse augustis-septembris kergliiklustee rajamisplaani tutvustavale koosolekule.

Kehrast paari kilomeetri kaugusel paikneva Kaunissaare küla elanikud saatsid kevadel Anija vallavalitsusele kirja, et oleks vaja Kehra-Kaunissaare kergliiklusteed ning ka tänavavalgustust. Kaunissaare veehoidla rand on ümbruskonna elanike armastatud ujumiskoht, sinna käiakse ka Kehrast. Sageli liiguvad Kehra ja Kaunissaare vahel tervisesportlased, kooliõpilased ning emad lastega.

Anija vallavalitsus arutas hiljuti kirja ja lepiti kokku, et hakatakse tegelema ettevalmistustega kergliiklustee ehitamiseks.

Abivallavanem Urmo Sitsi: „Panime paika lähiaja tegevuskava. Tuleb vaadata, kummale poole maanteed kõnnitee teha, koostada eskiis esmase lahendusega ning jõuda tee alla jääva maa omanikega eelkokkulepeteni. Usun, et kogukond, kes kergliiklusteed tahab, suudab vajadusel mõnest puust loobuda ning nõustutakse ka, kui kohati jõuab tee kellegi aia taha.“

Kergliiklustee paiknemise ja eskiisiga hakkavad majandus­spetsialist Toomas Reisi ja ehitusspetsialist Viljo Leis, vallaarhitekt Peep Linno ning maakorraldaja Mait Paasik tegelema pärast puhkusteperioodi. Esimene tutvustav koosolek kinnistuomanikele võiks toimuda augusti lõpus või septembris, arvas abivallavanem.

„Enne ei ole mõtet hakata teed projekteerima, rääkimata ehituseks raha otsimisest, kui pole maaomanikelt kooskõlastust,“ lausus Urmo Sitsi.

Kehra-Kaunissaare kergliiklustee pikkus oleks ligi kaks kilomeetrit. Keskmiselt maksab praeguste hindadega ühe ruutmeetri kõnnitee ehitus 20 eurot. Kuna tee peaks olema vähemalt kahe meetri laiune, on kogumaksumus umbes 80 000 eurot.

„See on kogu Kehra linnas plaanitavate asfalteerimistööde summa. Kahjuks on valla rahalised võimalused väiksemad, kui on vajadused teede ehituseks ja remondiks. Hakkame Kehra-Kaunissaare kergliiklustee rajamiseks vajalike ettevalmistustöödega tegelema selleks, et juhul, kui avaneb võimalus taotleda Euroopa Liidu toetusraha, oleks see kohe võimalik,“ rääkis abivallavanem.    

Ta lisas, et Kehra-Kaunissaare kõnnitee on ka valla arengukavas ning Harju maakonna kergliiklusteede planeeringus: „Meie prioriteedid on jalgtee Kaunissaareni ning kõnniteed Kehra olulisemate tänavate ääres. Kehras on vaja Välja ja Kooli tänava kõnniteed ning jalgteeharu Keskuse tänava äärde. Kolmas oluline kõnnitee peaks tulema Põhja tänava äärde. Ka nende teede jaoks ei ole võimalik toetusrahasid saada enne, kui pole tehtud projekte. Hakkame tasapisi toimetama, et meie kergliiklusteede olukorda parandada.“