Loksa linn tasub taas vene kooli õpetajate õigusabikulud

899

Loksa volikogu otsustas tasuda linnaeelarvest õpetajate uued kulutused seoses OLEG GOGINI kohtuvaidlusega.

Loksa vene kooli õpetajaid puudutava kohtuvaidluse algus jääb viie aasta tagusesse aega. 2004. aastal avaldasid Loksa vene gümnaasiumi 26 õpetajat linnalehes Loksa Elu kirja „O.Gogin ja tema intriigid”. Oleg Gogin nõudis kohtu kaudu kirjutises olnud valeväidete ümberlükkamist. Harju maakohus otsustas septembris 2007, et õpetajad peavad avaldama enda kulul Loksa Elus eesti ja vene keeles samas kohas kohtuotsuse resolutiivosa — selles on loetletud kirjas olnud ebaõiged andmed. Tallinna ringkonnakohus kinnitas otsuse juulis 2008.

Vastavalt kohtuotsusele pidid õpetajad tasuma Oleg Gogini kohtukulu 9500 krooni. Kui kohtutäitur arestis mõne õpetaja pangakonto, kohtukulu tasuti.

Kuna õpetajad ei täitnud ka halduskohtu otsust kohtuotsuse resolutiivse osa avaldamise kohta, pöördus Oleg Gogin ka selles osas kohtutäituri poole, et ta nõuaks õpetajatelt kohtuotsuse täitmist. Õpetajad ei ole uue teksti avaldamisega nõus ning on vaidlustanud Harju maakohtus kohtutäituri tegevuse — taotlevad täitemenetluse lubamatuks tunnistamist. Õpetajaid esindab advokaadibüroo Seppik ja Sirel. Harju maakohus on määranud eelistungi toimumisajaks 6. oktoobri 2009.

Täitemenetlusega seotud õigusabikulude katmise otsus võeti Loksa linnavolikogus vastu kahel järjestikusel istungil. Esimesel korral langetati otsus tänavu juunikuu istungil, siis osalesid hääletamises ka Loksa vene gümnaasiumi direktor Galina Nikitina ja õpetaja Larissa Plehova.  Oleg Gogin pöördus Põhja politseiprefektuuri korruptsioonikuritegude talituse poole avaldusega algatada mõlema õpetaja tegevuse kohta väärteomenetlus — vastavalt korruptsioonivastasele seadusele oleksid nad pidanud end otsustamisest taandama. Põhja politseiprefektuuri pressi­esindaja andmetel on väärteomenetlused algatatud.

Volikogu juulikuu istungil korrati hääletamist ning siis taandasid Galina Nikitina ja Larissa Plehova end hääletamisest, kuna ka nemad on kohtuvaidluse põhjustanud kirja autorite seas.

Kui suur on õpetajate täitemenetlusega seotud õigusabikulu, seda volikogu 16. juuli istungil ei räägitud. 11. juunil toimunud istungil ütles linnavolikogu esimees Rein Heina õigusabikulusid puudutavat otsuse eelnõu selgitades, et Oleg Gogin jätkab õpetajate ahistamist, kuna leiab, et nad ei ole täitnud kohtuotsust. Õpetajad on vaidlustanud kohtutäituri tegevuse ning pöördunud õigusabi saamiseks advokaadibüroo poole. Rein Heina lisas, et volikogu on juba varasemalt otsustanud toetada vene gümnaasiumi õpetajaid kohtuvaidluses Goginiga.  

Oleg Gogin: „Minu arvates on eraisikute mitmeteistkümne tuhande kroonise õigusabikulu kandmine linnaeelarvest õigusvastane toiming, sest sellise teenuse osutamist ei ole omavalitsuse pädevuses ette nähtud. Eraisiku õigus­abikulud ei ole avalik teenus. Kui nii edasi läheb, siis võib volikogu järgmisel korral otsustada kanda ka näiteks Värner Lootsmanni ehituskulud või muud sellist. Äärmiselt kohatu on väide, et kohtuotsuse täitmiseks kohtutäituri algatatud täitemenetlus on ahistamine. Kohtuotsused on kõigi jaoks täitmiseks. Kui oskasid laimata, siis pead oskama ka vastutust kanda ja olema valmis kohtuotsust täitma.”

Septembris 2008 ilmus Loksa linnavalitsuse väljaandes Loksa Elu esiküljel kirjutis „Kohtuotsus on täitmiseks”, selle juures oli Oleg Gogini foto. Eraldi kastis oli teine kirjatükk pealkirjaga „Oleg Gogini kohtuteed”. Oleg Gogini hinnangul ei saa selliseid tekste lugeda kohtuotsuse täitmiseks.

Eelmine artikkelVargus Raasiku alajaamas
Järgmine artikkelPärispea 750. aastapäeval käis ligi 1000 inimest