Loksa linn moodustas ühinemisläbirääkimisteks komisjoni

1214

Loksa pöördub koos mitme omavalitsusega haldusreformiseaduse asjus riigikohtusse.

ERE UIBO
ÜLLE TAMM

Loksa linnavolikogu 25. augusti istungi päevakorras oli haldusreformikomisjoni moodustamine läbirääkimiste pidamiseks.
Otsuse eelnõule oli lisatud seletuskiri, mille on allkirjastanud linnapea Värner Lootsmann.
Linnapea kirjutas seletuskirjas: „Loksa linnavolikogu on neljal korral näidanud initsiatiivi ühineda naaberomavalitsusega. Käesoleva aasta jaanuaris tegi linnavolikogu ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Vihula, Haljala, Kadrina ja järjekordselt Kuusalu vallavolikogule. Kuusalu volinikud lükkasid taas Loksa ettepaneku tagasi, pidades ühinemisest olulisemaks enam kui miljoni euro kulutamist küsitava väärtusega projektile – vallamaja rekonstrueerimisele. On hea tava, et ühinemist kavandavad omavalitsused otsustavad suuremahuliste investeeringute tegemise vaid siis, kui läbirääkimiste käigus jõutakse selles konsensusele. Kuusalu vallamaja remondi alustamine käimasoleva haldusreformi ajal ja selle tarbeks miljonilaenu võtmine aga kinnitas veelkord, et Loksa ettepaneku vastu hääletanud vallavolinikud on nõus Loksa linnaga liituma üksnes finantsilistel kaalutlustel. Neid huvitab eelkõige ühinemistoetusena lubatud 800 000 eurot ja Loksa elanike maksutulu, mille saaks investeerida Kuusalu valla praeguse keskuse arengusse.”
Värner Lootsmann kommenteeris istungil: „Vaatamata Kuusalu vallajuhtide senisele, meile arusaamatule tegutsemisele, on Loksa linn jätkuvalt huvitatud suurema ja võimekama omavalitsuse loomisest. Loksa linnavolikogu peab mõistlikuks ühinemist Kuusalu ja Vihula vallaga. Läbirääkimised saavad olema tulemuslikud, kui Kuusalu vallavolikogu näitab üles riigimehelikkust ja loobub laenu võtmisest Kiiu mõisahoone renoveerimiseks.”
Linnavolikogu istungil osalesid 12 volikoguliiget 15st. Haldusreformikomisjoni kinnitamise poolt hääletasid 11, vastu oli Ilmi Ternovskaja. Haldusreformikomisjoni esimees on linnavolikogu esimees Rein Heina, aseesimees on volikogu aseesimees Helle Lootsmann, liikmed on volikoguliikmed  Galina Nikitina ja Robert Rohtla, abilinnapea Hilleri Treisalt, linnapea Värner Lootsmann ja endine volikoguliige Jaan Pöör. Komisjonil on õigus moodustada töörühmi ja kaasata spetsialiste. Otsus saadeti Kuusalu ja Vihula volikogule, Harju ja Lääne-Viru maavanemale, rahandusministeeriumile, riigihalduse ministrile ja Põhja-Eesti piirkondlikule komisjonile.
Volikogule esitatud otsuse eelnõule ja seletuskirjale ei olnud lisatud Kuusalu, Kadrina ja Haljala volikogude keelduvaid otsuseid, mis puudutasid Loksa linna jaanuaris tehtud ettepanekut alustada ühinemisläbirääkimisi suurvalla moodustamiseks. Samuti ei olnud lisatud Kuusalu vallavolikogu nimel Loksa volikogule saadetud kirja ning juuni lõpus vastu võetud ettepanekut ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Loksa linnaga, Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni ettepanekut Loksale alustada ühinemisläbirääkimisi Kuusalu vallaga ega Vihula vallavolikogu augustis langetatud otsust alustada ühinemisläbirääkimisi 9 omavalitsuse, sealhulgas Kuusalu valla ja Loksa linnaga.

Leping advokaadibürooga AS VARUL
Loksa linnavolikogu volitas samal istungil linnapead Värner Lootsmanni sõlmima õigusabilepingut advokaadibürooga AS VARUL.
Linnapea selgitas, et kehtiv seadus võib olla riives põhiseadusega: „Varuli advokaadibüroo on teinud analüüsi, milles välja toodud vähemalt neli võimalikku riivet, mis puudutavad kohaliku omavalitsuste elanike arvu, sundliitmist, teenuste mahtu ja kvaliteeti, seda, kuivõrd omavalitsuse võimekus oleneb elanike arvust ja rahalist ühinemistoetust. Rida kohalikke omavalitsusi on pöördunud eri advokaatide poole. Varul on teinud põhjaliku analüüsi, mis seab need konkreetsed asjad kahtluse alla, mitte aga reformi täielikult.”
Ta lisas, et kohtukulud pole veel täpselt teada, need jagatakse kohtusseminejate vahel, arvestada tuleks umbes 2000 euroga.
Loksa linnavolikogu otsustas esitada riigikohtule taotluse algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus ja volitada advokaadibüroo VARUL end esindama.
Linnavolikogu opositsiooni esindaja Ilmi Ternovskaja ütles, et juhul, kui Kuusalu vald oleks olnud nõus oma vallast poole ära andmisega ning liitutaks Vihula vallaga , oleks kohtutoimingud ära jäänud ja raha jäänud linnakassasse: „Pole vaja linna raha raisata.”
Värner Lootsmann vastas, et need toimingud pole omavahel seotud: „Ka praegu pole kadunud ühinemine Kuusalu ega Vihula vallaga. Hoopis teine küsimus on, et haldusreformiseadus võib olla riives põhiseadusega. Kui see saab kinnitust, tuleb seadust muuta.”

Eelmine artikkelVana-Sirge Küülik Kalme külast leidis Leader-projektiga koostööpartneri Soomest
Järgmine artikkelKolga karapil oli kivisilla sünnipäev, mütsi-, tšilli- ja koduõllevõistlus