Loksa komisjon ei lähe Kuusalu valla esindusega kohtuma

1263

Loksa volikogu esimees teatas, et linna haldusreformikomisjonil ei ole võimalik kokku saada Kuusalu läbirääkimiste töörühmaga.

Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman sai möödunud reedel Loksa linnavolikogu esimehelt Rein Heinalt keelduva kirja, et , Loksa haldusreformikomisjon ei osale teisipäeva, 11. oktoobri  koosolekul Kolga mõisas.
Rein Heina kirjutab: „On kahetsusväärne, et Kuusalu vallavolikogu koalitsioon ei näidanud üles riigimehelikkust ega tegutsenud valijate vajadustest, huvidest ja naaberomavalitsuste ettepanekutest lähtuvalt, kui otsustas mitte alustada ühinemisläbirääkimisi Vihula vallaga. Tuginedes seejuures Kuusalu volikogu istungil Teilt volikogu liikmetele antud valeinformatsioonile ja Vihula volikogu otsuse demagoogilisele ja arusaamatule tõlgendamisele on tekitatud olukord, millega on nurjunud ka võimalus alustada ühinemisläbirääkimisi Loksa linnaga.“
Linnavolikogu esimees kirjutab, et Loksa haldusreformikomisjon on seisukohal – ainult Loksa linna ja Kuusalu valla ühinemisel moodustatav uus omavalitsus ei suurenda mingilgi määral omavalitsuse võimekust ja veel vähem annaks juurde elanikele osutatavaid täiendavaid teenuseid võrreldes tänasega.
Ta kinnitab: „Küll aga tekiks tugev omavalitsus, kui uue omavalitsuse moodustaksid Loksa linn, Kuusalu vald, Vihula vald ja soovi korral ka Haljala vald. Seni, kuni Kuusalu vald seda välistab, ei pea Loksa linna haldusreformikomisjon võimalikuks pidada eraldi läbirääkimisi ainult Kuusalu vallaga.“
Kiri on saadetud veel Vihula vallavanemale, Haljala vallavolikogule, Harju ning Lääne-Viru maavanemale, Põhja-Eesti piirkondlikule komisjonile.
Kuusalu volikogu esimees Enn Kirsman ütles Sõnumitoojale, et umbes sellist vastust kartiski: „Kui Loksal olnuks vähegi soov meiega läbi rääkida, siis ei oleks nad esitanud läbirääkimiste alustamiseks absurdseid nõudmisi. Nende niiöelda siirast ettepanekust õhkus kõike muud kui tahet isegi läbi rääkima asuda, rääkimata positiivse tulemuseni jõuda.“
Küsimusele, mis saab edasi, vastas ta, et nüüd on selge – tähtajaks ehk 1. jaanuariks 2017 vabatahtliku ühinemise lepinguni jõuda ei õnnestu, järelikult jääb oodata sundliitmist: „Või siis oodata riigikohtu otsust, mis tunnistab haldusreformi seaduse osaliselt või täielikult kehtetuks. Igatahes on olukord uus ning pea ees ükskõik kuhu tormata oleks ennatlik. Pärast sellist vastust on selge, et Loksa volikogu otsus läbirääkimiste komisjon moodustada oli silmakirjalik ning pole määratud täituma lootus, et nad ükskõik millise Kuusalu kutse läbirääkimiste alustamiseks võtavad vastu eeltingimusi seadmata. Kahju, peame selle teadmisega nüüd edasi elama.“
Vihula volikogu töörühm on jätkanud läbirääkimisi Haljala vallaga. Vihula vallavolikogu esimees Aide Veinjärv ütles, et konkreetsete kokkulepeteni ei ole jõutud, võimalikku ühinemislepingut pannakse alles kokku.
Üks probleem seoses Vihula ja Haljala liitumisega on elanike arv – kahe valla peale tuleb elanikke 4500, seaduses on loodava omavalitsuse minimaalseks suuruseks märgitud 5000 elanikku.
Aide Veinjärv: „Teeme nii palju, kui meil on võimalik. Ei tea öelda, kas midagi välja tuleb ühinemistest. Sel neljapäeval on vallavolikogus taas päevakorras haldusreformi teema. Teeme volikogule ülevaate ajutise komisjoni tegevusest. Tutvustame Kuusalu volikogu keelduvat vastust meie ettepanekule alustada ühinemisläbirääkimisi. Peame koos volikoguga aru pidama, kuidas edasi.“
Loksa volikogu tegi tänavu jaanuaris Vihula, Kadrina ja Haljala volikogudele ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks, Kuusalu volikogule esitati läbirääkimiste alustamiseks lisatingimused – loobuda Kiiu mõisa remondist või loovutada Loksa-poolne piirkond. Kuusalu, Kadrina ja Haljala volikogud vastasid eitavalt, Vihula otsustas läbirääkimisi alustada.
Kuusalu volikogu tegi juunis ettepaneku Loksa volikogule läbirääkimiste alustamiseks, Loksa moodustas haldusreformikomisjoni Kuusalu ja Vihulaga läbirääkimisteks.
Vihula volikogu tegi augustis läbirääkimisteks ettepaneku 9 omavalitsusele, ka Loksale ja Kuusalule. Kuusalu volikogu ei võtnud kutset vastu, eitav vastus anti septembri lõpus.

Eelmine artikkelLinnakse ja Kihmla-Salumäe külad eelistavad jääda Anija valda
Järgmine artikkelKuusallu pannakse lastele suur ronimisvõrk