Vaikimisi

VIIMASED UUDISED

Kol­ga staa­dion on val­mis

Kol­ga kunst­mu­ru­kat­te­ga staa­dion on ehi­ta­tud koo­li­ma­ja kõr­va­le, en­di­se spor­dip­lat­si ase­me­le. Ehi­tus­fir­ma Ki­vi­part­ner OÜ lõ­pe­tas Kol­ga staa­dio­nil tööd ja an­dis ob­jek­ti koo­li­le üle en­ne jaa­ni­päe­va, val­la­va­lit­sus...