Vaikimisi

- Reklaam -

VIIMASED UUDISED

Direk­tor usub, et Aeg­vii­du kool on järg­mi­seks juu­be­liks re­no­vee­ri­tud

0
Di­rek­tor TII­NA STEIN­BERG, Aeg­vii­du kool saab käesoleval nä­da­lal 105aas­ta­seks. Kui­das koo­lil lä­heb? „On sel­gu­nud, et meie kool võib te­ge­li­kult ol­la veel va­nem. Lap­se­va­nem Tii­na Lõu­gas,...