Loksa inimesed soovivad infot toetuste kohta

830

„Uskumatu, et linnavalitsusest ei tuldud ega tahetud meiega rääkida,“ olid Uuel tänaval elavad eesti naised nördinud.

Loksa elanik Ilmi Ternovskaja, kes varasematel aegadel on olnud linnavolikogu liige, korraldas endise teeninduskombinaadi saalis kolmapäeval, 25. jaanuaril rahvakoosoleku, kus räägiti sotsiaaltoetustest ja -teenustest Loksa linnas. Kohal oli veerandsada inimest, neist ena­mik venekeelsed pensionärid.

Korraldaja teatas, et soovis koosoleku teha kultuurikeskuses, kuid sealt saadeti 20eurone arve: „Pigem maksan kombinaadi saali omanikule.“

Saal oli jahe ja pime, ainsaks valgustuseks laualamp.

Kuna linnavalitsusest ei tahetud sotsiaalvaldkonna teemadel rääkida, ka volikogu sotsiaalkomisjoni esimees keeldus, kutsuti esinema Kuusalu abivallavanem Milli Kikkas.

„Kas Värner Lootsmann temal lubab rääkida,“ küsiti saalist. Küsijale selgitati, et Kuusalu vallavalitsuse töötajaid ei saa Loksa linnapea keelata.

Hooldajatoetuse maksmine lõpetatud
Ilmi Ternovskaja kirjeldas, kuidas Loksal on inimeste igapäevane toimetulek muutunud raskemaks – laevatehasest on paljud koondatud, ka praegu jagub seal tööd vahelduva eduga, kõik pered ei ole uut tööd leidnud, seoses toasooja kallinemisega on ka pensionäridel keerulisem rahaliselt hakkama saada.

2011. aasta suvel otsustas Loksa volikogu lõpetada rahapuudusel hooldajatoetuse maksmise neile, kel on kodus hooldamist vajav perekonnaliige. Summa polnud suur, aga oli abiks.

Paljud pensionärid tahaksid saada toetust ravimite ostmiseks, kuid pole antud.

Rahulolematus on kasvanud ka seetõttu, et puudub info, kui palju Loksal sotsiaaltoetusi jagatakse, mis summades. Liigub jutte, et osadele inimestele antakse abi – kel on linnavalitsuse töötajatega parem läbisaamine. Teised jäetakse ilma.

„Kõik võibki olla otsustatud õigesti ja seadusega kooskõlas, aga puudub informatsioon. Sotsiaalkomisjoni protokolle pole linnavalitsuse kodulehel. Öeldakse, et nimesid ei või avalikustada, kuid võib panna ristid, tähtis oleks näha summasid ja mille eest saadud,“ sõnas ta.

Ka teised koosolekulised tõdesid, et usaldus puudub, sest infot ei anta, ja tekib kahtlus, et midagi on vaja varjata.

Riiklik toimetulekutoetus ja kohalikud sotsiaaltoetused
Milli Kikkas tutvustas sotsiaalhoolekande põhimõtteid Eestis. Ta toonitas, et toetusi on kahesuguseid. Riiklikult jagatavate toetuste, ka toimetulekutoetuse puhul on täpselt paika pandud, mis tingimustel seda saab. Kasutatakse ühtset arvutiprogrammi, sisestatakse andmed inimese sissetulekute ja eluasemekulude kohta ning selgub, kui palju riik talle toetust maksab.

Kohalikud sotsiaaltoetused kinnitab volikogu. Toetused ja jagatavate summade suurused on erinevad, sõltuvalt sellest, kui palju saadakse maksta.

Abivallavanem rõhutas: „Seadus ütleb, et kohalik omavalitsus korraldab teatud sotsiaalteenuste osutamist. See ei tähenda, et peab maksma toetust, korraldada saab ka teisiti, leppida näiteks kokku naabrite või pereliikmetega, et nad aitavad abivajajat.“

Ta lisas: „Tean, et Loksal on probleem hooldajatoetuste maksmisega. Varem maksis seda riik, 2005. aastal anti üle omavalitsustele, esialgu koos vajaminevate summadega. Hiljem öeldi, et need rahad on üldise toetusfondi sees. Sõltub omavalitsusest, kas tahab seda toetust maksta või ei.“

Kui inimesed hakkasid rääkima konkreetsetest muredest ja palusid tema seisukohta, kinnitas abivallavanem, et ei saa teises omavalitsuses toimuvat kommenteerida, kuna ei tea Loksa rahalisi võimalusi. Küll aga rääkis ta, mida neis olukordades tehtaks Kuusalu vallas.

Taheti teada ravimitoetuse kohta, Loksal seda pole. Kuusalu vallas saab väikese sissetuleku korral ravimite ostmiseks toetust 58 eurot kvartalis.

Küsiti kodutute teemal – Loksal on neid 7-9, varjupaik pandi kinni, nad ööbivad talvisel ajal kuurides.

Milli Kikkas vastas, et kel on tekkinud elukoha vajadus, on majutatud sotsiaalkorteritesse.

Taheti teada saunateenuse kohta – Loksal pandi uuest aastast linnasaun kinni. Vastus oli, et Kuusalu vallas pole aastaid olnud avalikku sauna.

Koosoleku lõpus teatas vene pensionäride ühenduse Loksa Kompass uus juht, et sotsiaalnõunik Tiina Murdvee on lubanud minna sotsiaaltoetustest rääkima ühenduse 4. veebruari koosolekul, ja kutsus osalema.

Kodutud lõhkusid varjupaika
Tiina Murdvee ütles Sõnumitoojale, et linnapea soovitas koosolekul osaleda, tema ise ei tahtnud.

Hooldajatoetuse kohta sõnas ta, et selle maksmine lõpetati kõigi puuetega inimeste ja vanurite puhul, edasi makstakse riiklikku hooldajatoetust neljale  puudega lapse vanemale.

Varjupaik suleti seetõttu, et kodutud pidasid seal joominguid ja lõhkusid maja. Ravimite ostmiseks toetust ei ole, selleks saab abi ühekordse toetusena.

„Toetasime, kuidas raha oli. Kuna pidime eelmisel aastal pool aastat tasuma nelja lapse lastekodukoha eest, läks sinna väga suur summa,“ ütles ta.

Eelmine artikkelSõitme külast leiti granaat
Järgmine artikkelKehra tervisekeskuses teisel korrusel on taas elektriravi kabinet