Kuusalu pasunakoor 145 – ühiskontsert orkestrijuhtidega

3475
Juubelikontserdil esines Kuusalu pasunakoori laiendatud koosseis. Dirigeerib OTT KASK.

Pasunakoor tunnustas „Jakob Priimanni meenutisega“ Kuusalu muusikaõpetajaid NIINA ja TAAVI ESKOT.

TAAVI ja NIINA ESKOLE anti üle „Jakob Priimanni meenutis“.
TAAVI ja NIINA ESKOLE anti üle „Jakob Priimanni meenutis“.

Kuusalu valla rahvas on harjunud, et olulisematel sündmustel kõlavad puhkpillilood. Mailaat avatakse traditsiooniliselt puhkpilliorkestri saatel. Pasunakoor astub alati üles lauritsapäevapidustustel ning viimasel ajal ka Kiiu mõisapargis jõulupeol. Lisaks mitmesugused avamised, nurgakivide panekud, muud tähtpäevad. Pasunakoor on tegutsenud 1870. aastast.
Kuusalu pasunakoori dirigent Ott Kask ütles juubelikontserti sisse juhatades, et appi on võetud ühendatud jõududena, keda võtta andis. Kuusalu pasunakoori koosseisus esinesid vilistlased ning pillimängijad Loksalt ja Tarvastust. Mõned lood mängiti koos kunstidekooli sümfooniaorkestriga.
„Kui peaaegu150 aastat tagasi Eestimaal orkestritega alustati, püüti mängida viiulitega koos. Alles hiljem kujunes välja puhkpilliorkestrite traditsioon,“ märkis ta.Image1
Nagu ka viis aastat tagasi Kuusalu rahvamajas toimunud juubelikontserdil, alustas pasunakoori ja sümfooniaorkestri ühendatud koosseis seegi kord esinemist Kuusalu pasunakoori kõige esimese palaga – Johann Crügeri „Oh võtkem Jumalat“. 145 aastat tagasi esitasid selle leerilaste õnnistamisel Kuusalu kiriku ukse ees neli meest: köster Karl Schütz, Kiiu koolmeister Heinrich Stein ning Jaan Toomberg Pirsallikalt Mikkuri talust ja Jakob Priimann Kahalast Aia talust.
Publikut oli 145. sünnipäevale pühendatud kontserdil nii palju, et kõik ei mahtunud Kuusalu rahvamaja saali istuma, toole pandi ka fuajeesse, osad külalised seisid. Kuusalu pasunakoor esines kontserdi esimeses osas, teises osas mängis Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester, kellel täitus 50. tegutsemisaasta.
Kuusalu orkestri repertuaaris oli marsse, aga ka Ott Kase seatud „Vanad seltskonnatantsud“ ning Mike Chapmani&Holly Knight pala „Simply the Best“, mida juhatas Kuusalust pärit dirigent Jaan Tamm. Kontserdi esimene osa lõppes Kuusalu pulmamarsiga.
Enne vaheaega andis Ott Kask pasunakoori nimel üle skulptor Aivar Simsoni valmistatud pronksist „Jakob Priimanni meenutise“ Kuusalu keskkooli muusikaõpetajatele, koorijuhtidele, kohaliku muusikaelu eestvedajatele Niina ja Taavi Eskole. Viis aastat tagasi sai „Jakob Priimanni meenutise“ Kuusalu pasunakoori pikaaegne dirigent Mare Russak.
Niina ja Taavi Esko tänasid väärika tunnustuse eest. „Aitäh lapsevanematele, kes on oma lapsi toetanud, ning meie oleme neid arendanud nii palju, kui on olnud võimalik,“ sõnas Niina Esko.
Pasunakoori õnnitlesid Veljo Tormise Kultuuriseltsi ja taidlusringide, Kuusalu Kunstide Kooli ning vallavalitsuse esindajad, sõpruskollektiivide juhid. Kuusalu meeskoori laulja Peeter Kivimäe kinkis pasunakoorile endavalmistatud ruupori ning kahe kastitäie jagu maailmakuulsate heliloojate teoste noote – need oli ta päästnud ühest vanast majast Türi kandist.
Pasunakoor esines kontserdil 33liikmelisena, noorimad on 10aastased Rikhard Juhani Vatunen ja Kuldar Paalberg ning 11aastane Jarko Toomvap, vanim on 68aastane Jaak Saarma.  Kõige staažikam puhkpillimängija on Jüri Rebane, kes alustas ligi pool sajandit tagasi koolipoisina pasunakoori kunagise dirigendi Arno Lepnurme käe all. Kontserdil oli kõige vanem pillimees Raudlapere vanaisa Ülo Raudla.

Nelja vanima puhkpilliorkestri seas
Rohkem kui 30 aastat orkestrivanema ametit pidanud Kaido Rohtmets rääkis Sõnumitoojale, et Eestis on neli auväärses eas orkestrit – Väägvere, Torma, Põltsamaa ja Kuusalu: „Meie ei lase Kuusalus puhkpilliorkestri traditsioonil hääbuda ja sama kangeid mehi on ka mujal. Käime orkestriproovis kord nädalas, kuus-seitse mängijat on ikka kohal, teinekord ka 13-14. Juubeli puhul võtsime kunstidekooli lapsed juurde, et kõlaks paremini. Klarnetimängijad ja saksofonisti laenasime Loksalt. Kõige tähtsam on puhkpilliorkestris esimene kornet, meie tubli esimene kornet on Georg Raudla.“
Dirigent Ott Kask: „Kuusalu-suguses väikeses kohas on pigem keeruline puhkpilliorkestrit elus hoida, aga seda peab tegema. Jumal tänatud, et meil Kuusalus on kunstidekool, saab kaasata õpetajaid ja õpilasi, pasunakoor on sellepärast pidevas muutumises. Kui õpilased Kuusalus kooli lõpetavad, lähevad mujale õppima. Need, kelle jaoks on orkestris osalemine oluline, püüavad jätkata, osad loobuvad muude tegemiste tõttu. On ka neid, kes tulevad mõne aja pärast tagasi.“

OTT KASK on Kuusalu pasunakoori dirigent olnud 25 aastat.
Dirigent Ott Kask töötab Viimsi valla kultuuri- ja spordiameti juhina. Ta õpetab puhkpille Kuusalu Kunstide Koolis ning Viimsi ja Tallinna muusikakoolis. Peale Kuusalu pasunakoori juhendab ta Kuusalu Kunstide Kooli sümfooniaorkestrit, Viimsi muusikakooli sümfooniaorkestrit ja bigbändi, Tallinna muusikakooli orkestrit ning on Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri üks dirigent.
Kuusalu pasunakoori dirigent on ta olnud 25 aastat. Pasunakoor on alati osalenud üldlaulupidudel, mänginud rongkäikudes ja laulukaare all.
Ott Kask: „On väga oluline, et Kuusalu pasunakoori juubelikontserdil oli orkestrijuhtide puhkpilliorkestri näol kohal puhkpilliõpetajate ja dirigentide kogum – Kuressaarest, Võrust, Põlvast, Põltsamaalt, Antslast, Tartust, Viljandist, Tapalt, Avinurmest, Värskast ja mujalt. Loodan, et nad viivad üle Eesti meist positiivse sõnumi. Nad olid väga liigutatud, nähes puupüsti täis saali.“