Arutelud Aruküla lasteaia soojustamise üle jätkuvad

1056

Majanduskomisjoni seisukoht – lasteaia katus tuleb kindlasti soojustada.

Eelmisel aastal eraldati riigieel­arvest Aruküla lasteaia fassaadi ja katuslae soojustamiseks ning akende-uste vahetamiseks 170 000 eurot CO2 kvoodi müügist saadud raha. Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) korraldatud riigihanke põhjal selgus, et tööd lähevad umbes 60 000 eurot kallimaks. Kuna Raasiku vallavalitsus ei leidnud võimalust maksta puudujääv summa vallaeelarvest, tegi RKAS ettepaneku jätta katus esialgu soojustamata.

Lasteaiahoone soojustamise teemat on mitmel korral arutanud volikogu eelarve- ja majanduskomisjon. Osa komisjoniliikmeid leidsid, et hankest võiks välja jääda administratsiooni- ja majandusplokk, teine osa oli seda meelt, et lasteaed tuleks soojustada tervikuna ning selle võrra vähendada teisi investeeringuid vallas.

Vallavanem Aare Ets pidas läbirääkimisi OÜga Energreen Finance, kes oli nõus ehitama ümber Aruküla lasteaia küttesüsteemi ning soojustama oma kulul katuse: „Kokkulepeteni me ei jõudnud, tegime taustauuringuid ega saanud Evergreeni tööde kohta positiivset tagasisidet.“

Eelmisel nädalal jõuti eelarve- ja majanduskomisjoni istungil seisukohale, et kindlasti tuleb soojustada lasteaiahoone katus, U-kujulise hoone neli otsa ning terrasside alused laed, vahetada vanad uksed ja aknad. Mujal seintel võiks komisjoni arvates teha krohviparandused ja värvida. Need tööd pole abikõlbulikud, tasuma peaks vald.

„Igaüks, kes Aruküla lasteaeda näinud, teab, et seal on soojapidavuse seisukohast kaks olulist osa – aknad ja katus. Aeg-ajalt on katust lapitud, et see läbi ei laseks, kuid sooja pole see kunagi pidanud. Minu kindel seisukoht oli – katus, katuslaed ja otsaseinad tuleb kindlasti soojustada ning vahetada uksed-aknad,“ rääkis endine vallavanem, eelarve- ja majanduskomisjoni liige Andre Sepp.

Aare Ets selgitas, et projekteerija Maarja Nummertiga OÜst Pikoprojekt lepiti kokku, OÜ tellib oma koostööpartnereilt kalkulatsiooni, kui palju on sellise lahenduse puhul võimalik maja soojusenergiat säästa: „Oluline on, et see ei jääks alla 15 protsendi.“

Kui säästukalkulatsioon olemas, võtab RKAS kavandatud mahule uued hinnapakkumised ning selgub, mis maksab uus variant lasteaia soojustamisest.

„Minu soov on, et soojustatud saaks nii Aruküla lasteaed kui tehtud ka teistele asutustele planeeritud investeeringud,“ ütles Aare Ets.

Andre Sepa ettepanek on lõpetada enne uutega alustamist pooleliolevad objektid. Ta on seda meelt, et tänavu tuleb lõpetada Raasiku jalgpallistaadioni ehitus ning poolikuks ei tohiks jätta ka Aruküla lasteaia soojustamist. Kui muud lahendust ei leita, tuleb tema arvates Pikavere teise lasteaiarühma avamine ning koolihoone üleviimine maaküttele lükata edasi. Ühe võimalusena pakkus ta, et Pikavere lasteaiarühmale, mille ruumide ehitamist on lubanud toetada EAS, taotletakse lisaraha teistest fondidest.

Eelmine artikkelSõitme külast leiti granaat
Järgmine artikkelKehra tervisekeskuses teisel korrusel on taas elektriravi kabinet