Loksa elanikelt kaks algatust linnavalitsuse umbusaldamiseks

922

Linnavolikogule on üle antud rahvaalgatuslikud eelnõud 34 ja 16 allkirjaga.

Loksa elanik Ilmi Ternovskaja esitas eelmisel kolmapäeval, 19. septembril linnavolikogule rahvaalgatusliku otsuse eelnõu, millele on allkirja andnud 34 hääleõiguslikku linnaelanikku. Eelnõu ja avalduse võtta see volikogu päevakorda registreeris linnasekretär Karin Kask.

Otsuse eelnõus on kolm punkti: lükata vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna tõus edasi kuni tööde lõppemiseni, avaldada umbusaldust Loksa linnavalitsuse praegusele koosseisule ning avaldada umbusaldust Loksa linnavolikogu neile liikmetele, kes ei hääletanud otsuse kahe esimese punkti poolt.

Lisatud on seletuskiri, kus on öeldud, et vee- ja kanalisatsioonitööd pidid Loksa linnas olema lõpetatud 29. augustiks, kuid veel 14. septembril olid tööd lõpetamata ning Tallinna ja Uuel tänaval alustamata: „Järelikult ei saa Loksa linnavalitsus ega OÜ Loksa Haljastus oma töö­ülesannete ning nende organiseerimisega hakkama, seega avaldame umbusaldust Loksa linnavalitsusele ja Loksa linnavolikogule, kes kinnitas linnavalitsuse.“ Loksal tõsteti vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinda alates augustist.

Kaks päeva hiljem, reedel, 21. septembril jõudis linnavalitsusse Nõmme linnaosa 16 elaniku allkirjaga pöördumine linnavolikogu liikmete poole, soovitakse avaldada rahulolematust seoses nende tööga volikogus ning linnapea tööga, taotletakse linnapea tagasiastumist ja linnavalitsuse laialisaatmist.

Pöördumises on kirjas: „Härra Lootsmann on valinud oma töös autoritaarse juhtimisstiili ja võtab vastu otsuseid ainuisikuliselt, linnaelanike heaolu mitte arvestades. Kõik meie jaoks võltsid enesekiiduartiklid lehes Loksa Elu viivad meid küsimuseni, on meil sellist valitsust ja linnapead vaja. Linnavolikogu peaks olema seadusejärgselt kokkutulnud selleks, et parandada ja arendada elu linnas, hoolivalt suhtuma igasse linnaelanikku. Mida me paraku tänase seisuga täheldada ei saa.“

Kiri lõpeb lõiguga: „Lugupeetud linnavolikogu saadikud. Meie oleme teid valinud, kas teid tõesti rahuldab, kui teie arvamust ei arvestata? Kus kõik otsused võetakse vastu teie vaikival nõusolekul ja kus te osutute vaid selle lammutustöö ja omakasupüüdluste kaasosalisteks. Loodame, et võtate meid kuulda. Soovime linnapea tagasiastumist ja linnavalitsuse laialisaatmist.“

Loetletud on 4 puudust, millega ei olda rahul: talvel on Nõmme linnaosa tänavad lumest puhtaks lükkamata ja puhastamata, öösiti on Loksa tänavad pimedad, seoses ÜVK projektiga on linnaosa aedade tagused ja tänavad rikutud ning liikumine peaaegu võimatu, plaanipäraselt lammutatakse linna infrastruktuuri – pangakontor ja saun suleti, pesumaja likvideeriti, veterinaarpunkt pandi kinni, Loksa turg on peaaegu likvideeritud ja lõpuks kaasaaitamine Loksa ainukese tööstusettevõtte, laevatehase, sulgemisele.

Ilmi Ternovskaja selgitas, et rahvaalgatusliku eelnõu esitamine linnavalitsuse umbusaldamiseks on jätk juuli lõpus toimunud avalikule koosolekule: „Võtsime koosolekul vastu 9 punktiga otsuse. Esitasime selle linnavalitsusele, tänini ei ole vastatud. Palusime kirjalikult abi Harju maavanem Ülle Rajasalult. Ta saatis vastuse, et kohaliku omavalitsuse seaduse paragrahv 32 lõige 1 annab rahval võimaluse algatada ise eelnõusid – vastavalt seadusele on vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikest linnaelanikest õigus teha kohaliku elu küsimustes linnavolikogu õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtestamiseks algatusi, mida võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul.“

Ta märkis, et ei tea Loksa hääleõiguslike kodanike täpset arvu, kuid elanikke on Loksal jaanuari alguse seisuga 2961, seega 34 allkirja on rohkem kui protsent kõigist elanikest, mitte ainult hääleõiguslikest.

Ilmi Ternovskaja lisas, et edaspidi on plaanis esitada rahvaalgatuslikus korras volikogusse arutuselevõtmiseks ka ülejäänud 8 punkti juulis koos­olekul vastu võetud otsustest – igas kuus üks.

Sõnumitooja küsimusele, mis mõlema avaldusega edasi tehakse ning kas ja millal need võetakse volikogus arutusele, vastas Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina kirjalikult, et 34 allkirjaga paberile saab Ilmi Ternovskaja vastuse seaduses ettenähtud aja jooksul.

Eelmine artikkelVargus Suurpea küla majas
Järgmine artikkelKiiu-Kuusalu kõnnitee avamisel kõlas: „Nüüd on turvalisem.“