Reformierakonna riigikogu fraktsioon külastas Raasiku valda

1584

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni 13liikmeline delegatsioon tutvus Mistra-Autexi ja Raasiku põhikooliga.

Neljapäeval ja reedel, 20. ja 21. septembril külastas Reformierakonna riigikogu fraktsiooni delegatsioon Harjumaa omavalitsusi ning tutvus maakonna ettevõtete ja mõne haridusasutusega.

Esimesel päeval alustati ekskursiooniga Raasiku vallas. Mistra-Autexit tutvustas ettevõtte juhataja Priit Tamm. Külalised nägid Raasiku valla suurimas ettevõttes autovaiba tootmise protsessi.

Delegatsiooni liige, Raasiku endine vallavanem Andre Sepp ütles, et huvi oli kohtuda ettevõtjatega ning saada teada, millised on väljavaated ekspordile ja siseturule: „Priit Tamm rõhutas, et oluline on ettevõtte ning kohaliku omavalitsuse suhtlemine ja koostöö, sest huvi on mõlemapoolne.“

Raasiku põhikoolis võtsid külalisi vastu vallavanem Aare Ets ning kooli direktor Kadri Viira.

Aare Ets tutvustas valla positiivseid ja negatiivseid näitajaid: „Töötuid on vallas alla 10 protsendi, meil on hariduse ja kultuuri tugev võrgustik – kaks põhikooli ja viis raamatukogu.“ Puudusena nimetas ta lasteaiajärjekorrad: „Nende likvideerimine on üks võtmeteema.“

Riigikogu liige Urve Tiidus küsis, kas Raasiku vallas ei ole keegi käinud välja ideed teha eralasteaed.

Aare Ets vastas, et tema vallavanemaks oleku ajal mitte, ning lisas, et lasteaia järjekorrad on siiski mõõdukalt pikad.

Andre Sepp täiendas omalt poolt, et temagi vallavanemaks oleku ajal ei ilmutanud keegi huvi teha eralasteaeda ning kuna majapidamised on suhteliselt väikesed, siis oleks selleks raske ka sobivat kohta leida.

Andre Sepp ja Aare Ets lisasid, et kavandatava haridus­reformi kohaselt peaksid põhikoolid asuma üksteisest 10 kilomeetri kaugusel, seega võib Raasiku  põhikooli ähvardada sulgemine, sest vahemaa Kostivere kooliga on väiksem.

Küsiti ka, kui suur osa Raasiku valla elanikest töötab väljaspool valda. Aare Ets ütles, et umbes pooled: „Parem, kui oleks kohapeal rohkem töökohti, aga väga halb olukord ei ole. Inimeste mobiilsus on suurenenud.“

Pärast kohvilauda vaatas delegatsioon Raasiku kunstmuruväljakuga jalgpallistaadionit ning liikus Sakku. Järgmisel päeval külastati Keila linna, Loo alevikku ja Rae valda ning kohtuti Saue ja Kiili elanikega.