Leaderi toetus kolmele Anija ja ühele Aegviidu valla projektile

666

Raasiku valla projektid seekord toetust ei saanud.

Aprillis lõppes MTÜ Ida-Harju Koostöökoda selle aasta esimene Leaderi-taotlusvoor. Esitati 12 projekti, millest toetus eraldatakse 9le. Kokku jagati 14 089 eurot, taotleti 21 751 eurot. Seekord sai toetust taotleda ainult meetmest 1.1 Teeme koos.

Anija vallavalitusele antakse 1360 eurot poiste ning 1938 eurot tütarlaste rahvariiete soetamiseks algklasside rahvatantsurühmale ehk kogu taotletud summa ulatuses.

Voose Kõrts MTÜ saab osalise toetuse ehk 568,63 eurot projekti „Eesti ajaloo hariduskeskus“ raames nõukogude perioodi eksponaatide restaureerimiseks õpitubades. Taotleti 2000 eurot.

Aegviidu vallavalitsusele eraldatakse küsitud 1582 eurot projekti „Aegviidu tantsulapsed rahvariietesse II“ tarbeks.

Ülejäänud toetused lähevad Kose valda. Raasiku vallast esitati üks projekt, kuid see toetust ei saanud.

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda juhatuse esimees Tiina Sergo ütles, et toetustest ilma jääjate nimesid ei avalikustata.

Ta kiitis seekordseid projekte: „Kõik olid head ning ületasid lävendi. Kahjuks polnud kõikidele raha jagada, aga järgmises taotlusvoorus on rohkem ja soovitan toetusest ilma jäänud projektidega uuesti proovida.“

Uuendusena said kirjutajad teha esitluse – tutvustada ning kaitsta oma projekti komisjoni ees ja vastata lisaküsimustele.

„Tagasiside oli positiivne. Kavatseme seda süsteemi jätkata,“ sõnas Tiina Sergo.

Selle aasta teine taotlusvoor on 11.-13. juunini. Avatud on meetmed 1.1 Teeme koos ja 2.1 Tööd ja leiba. Esimeses jagatakse kokku 56 655 ja teises 113 300 eurot. Taotlejatele tuleb 23. mail infopäev Aegviidu koolis.