Leader-hindajaid üllatas Kolga Rahva Maja

3226

MTÜ Õnne Maja neljale viimasele projektile pole Arenduskoja Leader-rahasid jätkunud, nüüd soovitati teha uus rahataotlus.

MTÜ Arenduskoda hindamiskomisjonide liikmed, kokku 11 inimest, käisid novembri lõpus vallavalitsuse kutsel tutvumas Kuusalu valla Leader-projektidega. Kuusalu, Vihula, Tapa, Kadrina ja Ambla valda ning Loksa linna ühendavas Arenduskojas on moodustatud 6 omavalitsuse esindajatest kaks hindamiskomisjoni, üks hindab seltsielu- ja teine investeeringuprojekte. Komisjonide liikmed teevad oma otsused enamasti rahataotlustesse kirjutatu põhjal.

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, ta kutsus seirekomisjoni külla, et näeks, mida on hindajate jagatud rahaga tehtud ja seda ei loetaks ainult paberilt.
Üks põhjus oli ka MTÜ Õnne Maja juhatuse liikme Katrin Lellepi mure, et Kolga Rahva Maja ehk külakeskuse ehitusele ei ole mitmest voorust toetusraha jagunud.

Urmas Kirtsi: „Mida rohkem on hindajatel objektiivset infot, seda lihtsam on neil projektidele hindeid panna. Kuusalu vald on saanud Leader-programmist piisavalt toetusraha – vastavalt oma suurusele. Küsimusi on tekitanud asjaolu, et Kolga alevikus on rahastatud kaht objekti, mis asuvad  teineteisest mõnesaja meetri kaugusel – tennisehalli ja vana vallamaja ümber­ehitust rahvamajaks. Tennisehall on saanud toetust taotletud mahus, rahvamaja ehk külakeskust on toetatud vähem.“

Kõigepealt käisid hindajad Kolgas, külastasid tennisehalli ja külakeskuse pooleliolevat ehitust. Järgnes tunniajane arutelu Kolgaküla rahvamajas, kus teist aastat toimuvad Leaderi rahastusel koguperepäevad.

Edasi sõideti läbi Vihasoo Viinistule, kus tutvuti Leaderi toel tehtud linnuvaatlusrajaga. Sealt mindi PRIA abirahadega renoveeritud Pärispea seltsi­majja, kuhu on Leader-programmist lubatud toetust sisustuse jaoks. Tagasiteel vaadati Loksale Leaderi rahaga ehitatud kahte mänguväljakut.

Tapurlas ootas seirekomisjoni Artur Talvik oma koju rajatud külakinos, kuhu oli kutsutud ka Leesi külaseltsi esindaja Tiina Viirna. Leesil jäi osa Leaderist lubatud summast pumbamaja juures kasutamata, kuna veetarbijad ei jõudnud omavahel kokkuleppele.

Lõpuks näitas Artur Talvik filmi Kuusalu vallavanemate ja teiste vallaesindajate käigust üle lahe Soome Sipoo valda – seda ettevõtmist toetati samuti Leaderist.

Arenduskoja tegevjuht ja investeeringuprojektide hindamiskomisjoni liige Heiki Vuntus Tapa vallast rääkis, et Loksal ei leitud mänguväljakute juures viidet ELi Leader-programmile. Linna esindajad kinnitasid, et atraktsioonide külge olid pandud vastavad kleepsud, need on ära võetud.

Heiki Vuntus: „Hindajate pilku riivas, et Loksal ei olnud nõutavaid Euroopa Liidu Leader-programmi logoga metalltahvleid, need tuleks üles panna.“

Kolgas nähtu kohta sõnas ta: „Komisjon hindas tennisehalli projekti kõrgelt, kuna sinna oli lisatud arvestatav summa eraisikute raha. Kohapeal selgus, et tulemus on väga ilus, aga kasusaajate arv võib osutuda väikeseks. Ei kujutanud ette, et hall asub töökoja õuel. Positiivne üllatus oli Kolga Rahva Maja, projekti kirjeldus ja tegelik olukord polnud vastavuses, ei osanud kirjutatust välja lugeda, et külakeskust on sellises kaunis kohas kooli kõrval ja suure piirkonna rahvale vajalik. Soovitasime MTÜl Õnne Maja kindlasti esitada jaanuaris avatavasse taotlusvooru uus projekt ning konsulteerida meie nõustajatega.“

Vahur Leemets Tapa vallast: „Kui võrrelda Kolgas nähtut, siis on MTÜ Õnne Maja projekti mõju kohalikule elanikkonnale suurem. Samas oli tennisehalli jaoks kirjutatud projekt selgem ja põhjalikult lahtikirjutatud eelarvega. Kuusalu vallas nähtust meeldis see, kuidas külaelu toimib, inimesed on ettevõtlikud.“

Arenduskoja juhatuse liige Tiina Vilu Kadrina vallast: „Oli kriitika, et komisjonis tehakse otsused kallutatult, ning käisime Kuusalu vallas tehtut vaatamas.
Minul oli rahataotlusi lugedes Kolga objektidest hoopis teine ettekujutus, kohapeal käimine andis uue pildi. MTÜ Õnne Maja esindaja sai otsest tagasisidet.
Oluline on käia Arenduskoja koolitustel, ei loe, kui kunagi varem on osaletud, sest nõuded muutuvad. Palju annab juurde ka see, kui vallapoolne nõustaja on ise kirjutanud vähemalt ühe projekti.“

Ülle Visnapuu Kadrina vallast: „Väga meeldis Pärispea seltsimaja, kõik oli seal õiges järjekorras ja läbimõeldult tehtud.“

Katrin Lellep lubas, et MTÜ Õnne Maja esitab jaanuaris Leaderisse uue rahataotluse maksimumsummale, selle abil saab vana majaosa korda: „Ma ei kasutanud projektitaotluses ülepaisutatud võtteid, mida tavaliselt kiputakse tegema. Küllap seepärast said meie projektid väiksema tähelepanu osaliseks.
Väga hea meel on, et komisjoni liikmed nägid oma silmaga tehtud töid ja mõistsid selle ehitise vajadust.“

Kolga Rahva Maja hoone on tänu EASist saadud toetustele ja ka Leaderist antud summadele soojustatud, uksed-aknad ees ning lähiajal saab peale plekk-katuse. Sisetööd tehakse kaugtöökeskusele lubatud ruumides ja kui uuel aastal toetatakse ka Leaderist, saab seest korda teinegi pool. Projektirahade toel on asutud rajama haljastust, tarvis on majja sisse saada küte ja vesi. Saaliosa jaoks planeeritud juurdeehituse jaoks on kavas toetusi taotleda edaspidi.

Eelmine artikkelAvastati vargused Raasiku alevikus
Järgmine artikkelKolga muuseum kutsub piparkooginäitusele