Lasteaiarühmade telefonidest

1570

Anija, Kuusalu ja Raasiku valla lasteaiarühmad kasutavad enamasti lapsevanemate kingitud mobiiltelefone.

Eelmises Sõnumitoojas avaldatud lugu „Kiiu lasteaias saab iga rühm oma telefoninumbri“ tekitas vastukaja Kolga ja Kuusalu lasteaias. Info jõudis ka Sõnumitooja toimetusse ning otsustasime uurida, kas ja kuidas on lasteaiarühmad varustatud telefonidega teistes meie kandi lasteaedades Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas.
Fakt, et Kuusalu vallavalitsus kavatseb osta vastvalminud Kiiu lasteaia igale rühmale omaette digitaaltelefoni ja võtta eraldi number,  tekitas  kõige  enam  üllatust Kuusalu lasteaias Jussike. Direktor Astrid Meister kommenteeris, et nende lasteaias pandi maja rekonstrueerimise käigus kõigisse rühmadesse telefoni­ühenduse võimalus, kuid telefoniaparaate ega eraldi numbreid ei saadud. Põhjendus oli rahapuudus.
Astrid Meister: „Telefonide küsimus on me lasteaias tõusnud korduvalt päevakorda, seni olen vastavalt kokkuleppele öelnud, et neid ei tule. Kui nüüd Kiiu lasteaias saavad rühmad endale telefonid, on me õpetajate ja lapsevanemate pahameel õigustatud.“
Kuusalu lasteaias Jussike on 9 rühma. Kogu lasteaia peale on kaks lauatelefoninumbrit. Omaette mobiiltelefonid on direktori sõnul kolmel rühmal, neist kaks on valverühmad. Telefonid on ise hangitud või saadud lapsevanematelt, tegu on mobiilidega. Kõnekaartide eest maksab lasteaed.
Direktor märkis, et kindlasti võiks vallavalitsus soetada oma lasteaedade kõigile rühmadele telefonid. Need ei peaks olema lauatelefonid, kõnekaartidega mobiiltelefoni on odavam pidada.
Ka Kolga lasteaia direktor Kaja Martinson ütles, et kõigis viies rühmas omaette telefoni pole: „Meie majas on üks lauatelefon, mis on paralleelselt ka koridoris. Lapsevanematelt on saadud kolmele rühmale kasutatud mobiiltelefonid, kõnekaardi kulud katab lasteaed. Telefon on mõlemal valverühmal ja kolmas rühm sai selle lapsevanemate algatusel. Kui lasteaeda 1980ndatel aastatel ehitati, ei pandud rühmaruumidesse telefonikaablit, meil poleks võimalik kõigile eraldi lauatelefoni panna.“
Lepatriinus, Oravakeses ja Rukkililles rühmadel telefonid
Anija vallas on Kehra lasteaial Lepatriinu kõigil rühmadel oma mobiiltelefon. Ka need saadi lapsevanemate algatusel, et oleks lasteaiaõpetajatega mugavam suhelda.
Lepatriinu lasteaia direktor Nelli Restov sõnas, et telefonidena kasutatakse vanu mobiile, mis on uute vastu väljavahetamisel jäänud kasutult seisma. Kõnekaartide eest tasutakse lapsevanemate kogutud rühmarahadest. Lapsevanemad saadavad sõnumi, kui laps ei tule lasteaeda või on haigestunud. Õpetajad saavad vajadusel helistada lapsevanematele.
Kehra lasteaia Lastetare õppe­alajuhataja Maret Kivistu rääkis, et neil on oma telefon vaid ühes rühmas – 4-5aastaste laste vanemad otsustasid ise osta odava mobiiltelefoni ja tasuvad ka kõnekaardi kulu. Teistes rühmades helistavad lapsevanemad õpetaja või õpetaja abi mobiiltelefonile. On olnud juttu, et kõigil rühmadel võiks olla telefonid, aga on jõutud kokkuleppele, et saadakse hakkama ilma. Kui telefonid ostetaks kõigile, oleks see kindlasti tore.
Alavere lasteaias Mõmmila on kolm rühma. Direktor Egle Nõmper kõneles, et üks mobiiltelefon on pandud maja keskele, seda saavad kõik kasutada: „Eraldi telefonide vajadust meil pole, lapsevanemad saavad helistada ka õpetajate isiklikele mobiilidele.“
Raasiku vallas on Raasiku lasteaias Oravake neljal rühmal eraldi telefon. Direktor Linda Wróbel kirjeldas, et ka neil saadi rühmadele mobiiltelefonid lapsevanematelt või võeti kasutusele õpetajate vanad mobiilid. Kõnekaartide eest tasutakse lapsevanematelt kogutud rühmarahadest või kasutatakse lapsevanema annetatud kõnekaarti. Enamasti kasutatakse telefone kõnede vastu võtmiseks. Välja helistamiseks kasutatakse isiklikke mobiiltelefone või internetti.
Aruküla lasteaed Rukkilill on 11 rühmaga. Direktor Karin Reiska sõnul on 10 rühmal eraldi mobiiltelefon, vaid ühel rühmal veel ei ole. Rukkilille rühmad on samuti saanud telefonid lapsevanematelt, kasutatakse kõnekaarte.
Pikavere lasteaias-algkoolis on kaks lasteaiarühma. Lasteaia lauatelefon on ühes rühmas, kui helistatakse teise rühma õpetajatele, tuleb minna neid kutsuma. Tuleva aas­ta eelarvesse on pandud telefo­ni ostmine teisele rühmale.
Ka Vihasoo lasteaia-algkooli ainsale rühmale ostsid mobiili lapsevanemad.
E-lasteaed
E-lasteaia teenust pakuvad kolm firmat. Kõigist lasteaedadest öeldi, et e-lasteaiaga liitutud pole.
Kuusalu lasteaiast Jussike ja Raasiku Oravakesest lisati, et e-lasteaiaga liitumine on kaalumisel, uuritakse, kui palju vähendaks paberile trükitud dokumentide kasutamist. Jussikese lasteaeda tuleb jaanuaris e-lasteaia koolitaja.
Kehra Lastetares, Alavere Mõmmilas ja Kolga lasteaias pole kõigil rühmadel internetiühendust. Lepatriinus on pooltel rühmadel oma arvuti. Enamasti suheldakse lastevanematega ka rühmade siselistide kaudu, mitmel pool on moodustatud Facebookis rühma lapsevanemate suhtlusgrupp.
Kuusalu lasteaias Jussike arutas hoolekogu internetipõhise suhtluskeskkonna loomist, kuid jõuti seisukohale, et kõige parem on lapsevanemate ja õpetajate omavaheline infojagamine – silmast silma saab olulisi jutte kõige paremini.

Eelmine artikkelRaasiku vallakodaniku kampaaniast ja sotstoetustest
Järgmine artikkelKuusalu koolis on algklassidel kitsas