Kuusalu volikogu vastas Vihula pakkumisele eitavalt

1222

Kuusalu vald ei alusta Vihula vallaga ühinemisläbirääkimisi.

Kuusalu vallavolikogu otsustas 9 poolt-, 3 vastu- ja ühe erapooletu häälega, et ei nõustu Vihula vallavolikogus vastu võetud  ühinemisläbirääkimiste alustamise otsuse punktiga nr 1, põhjendades, et Vihula ettepanekul 9 omavalitsuse ühinemisega tekiks omavalitsus­üksus, millel puudub Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses paragrahv 7 loetletud alustest enamik.
Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman tutvustas istungil Vihula volikogu 11. augusti otsust alustada ühinemisläbirääkimisi Loksa ja Kunda linna ning Kuusalu, Kadrina, Haljala, Viru-Nigula, Aseri vallaga.
Enn Kirsman: „Vihula ettepanekut on arutanud volikogu arengukomisjon ja kogukonnakomisjon ning Loksaga läbirääkimisteks moodustatud töörühm, kõik leidsid, et ei ole otstarbekas asuda läbirääkimistesse. Meie otsust võiks lihtsustada Vihula volikogu hiljutine protokolliline otsus jätkata ühinemisläbirääkimisi Rakvere suunal.“
Värner Lootsmann teatas, et Kuusalu volikogu otsuse eelnõu on sõnastatud ebapädevalt, aru on saada, et Vihula on otsustanud algatada 9 omavalitsusega läbirääkimisi, mitte ei soovi moodustada neist kõigist üht suurt valda. Mitmel pool Eestis peetakse läbirääkimisi korraga kolme, nelja kuni seitsme omavalitsusega, lõpuks selgub, kellega ühinetakse.
Mait Kröönström, kes jäi komisjonide koosolekutel eriarvamusele, ütles, et tema pooldab läbirääkimiste alustamist: „Parem teha endale selgeks, kas meil on olemas ühisosa, mitte pugeda selle taha, et ei ole mõistlik moodustada 9 omavalitsusega valda.“
Raul Valgiste küsis, kui Vihula ettepanekus oleks olnud alustada läbirääkimisi ainult Vihulaga, kas siis oleks komisjonide suhtumine olnud pooldav.
Enn Kirsman vastas, et seda arutati, kui ettepanek oleks piirdunud Vihulaga, oleks olnud põhjust tõsisemalt kaaluda, kas nõustuda või ei.
Kogukonnakomisjoni esimees Andres Allmägi kommenteeris – komisjoni otsus oli pidada liitumisläbirääkimisi Harju maakonna piiridest, mitte neist välja minna: „Kuna ei ole tahet Vihulaga ühineda, siis ei ole ka mõtet ressurssi raisata.“

Vihula jätkab läbirääkimisi Haljalaga   
Vihula vallavolikogu 15. septembri istungi protokollis on kirjas, et Kunda, Viru-Nigula ja Aseri juhtrühmad on otsustanud jätkata läbirääkimisi kolmekesi. Loksa komisjoniga kohtumisel tõdeti, et Vihula ja Loksa ilma Kuusalu vallata ühineda ei saa, sest seadus ei luba. Vihula juhtrühm otsib oma rahvale parimat lahendust.
Vihula vallavolikogu esimees Aide Veinjärv kinnitas, volikogu istungil oli juttu, et läbirääkimiste suund peaks olema Rakvere poole: „Loksa linnaga me ühineda ei saa, Kuusalu vald on vahel. Mis Loksaga läbirääkimistest edasi saab, ei oska praegu öelda. Kindlasti tuleb Kuusalu eitav vastus kõne alla Vihula volikogu järgmisel istungil 13. oktoobril, kui päevakorras on taas haldusreformi läbirääkimiste hetkeseis.“
Ta nentis veel, et ei oska öelda, miks Loksa ja Kuusalu töörühmad ei saa rääkida omavahel ilma Vihula valla esindajateta.

Loksa ei ole Kuusalule vastanud
Kuusalu volikogu tegi juuni lõpus Loksa linnale ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimistega. Loksa volikogu moodustas sellele vastuseks augusti lõpus töörühma läbirääkimisteks Vihula ja Kuusalu vallaga.
Kuusalu ja Vihula töörühmale saadeti kutse tulla läbirääkimistele. Kuna kohtumise aeg oli määratud tööajale, palus Kuusalu volikogu esimees, et kohtutaks töövälisel ajal, nii saaks Kuusalu töörühm osaleda täies koosseisus. Loksa uut aega ei määranud, kohtumine leidis aset esialgsel ajal, osalesid Loksa ja Vihula töörühmad ning Kuusalu rühmast ainsana Mait Kröönström.
Kuusalu volikogu esimees saatis Loksale uue kirja ja pakkus kohtumiseks välja kolm õhtust aega.
Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina vastas teisipäeval, 27. septembril vahetult enne vallavolikogu istungit, et Loksa linna ja Kuusalu valla ühinemisläbirääkimised saavad toimuda üksnes siis, kui kolmanda osapoolena osaleb Vihula vald.
Enn Kirsman läkitas pärast vallavolikogu istungit Loksa volikogule uue kirja, teatas, et Vihulaga Kuusalu läbi ei räägi ja kutsus Loksa töörühma kahepoolsetele läbirääkimistele teisipäeval, 11. oktoobril kell 18.30 Kolga valitsejamajja. Vastata palub hiljemalt esmaspäeval, 10. oktoobril.
„Kui vaadata Loksa volikogu otsust augustikuu istungil, siis kirjas on töörühma moodustamine läbirääkimisteks Kuusalu ja Vihula vallaga. Ei ole selgesõnalist dokumenti, kas Loksa volikogu võtab vastu Kuusalu pakkumise kahepoolseteks kõnelusteks. Olen Loksa volikogu esimehelt sellist dokumenti küsinud, palusin selle 11. oktoobri kohtumisele kaasa võtta,“ ütles Enn Kirsman.
Rein Heina kinnitas Sõnumitoojale, et otseselt ei ole tõesti vastatud Kuusalu ettepanekule alustada läbirääkimisi: „Nemad ei vastanud sisuliselt meile, kui tegime jaanuaris ettepaneku alustada läbirääkimisi Vihula vallaga. Kuusalu vastus oli siis kohaliku omavalitsuse seaduse ümberjutustus. Nüüd ei ole meie ka vastanud.“
Sõnumitooja küsimusele, kas tegu on kahe omavalitsuse esindajate omavahelise kemplemisega, vastas ta, et on jah.
Loksa linnavolikogu jaanuaris esitatud ettepanek kutsus Vihula, Kadrina ja Haljala valda läbi rääkima. Kuusalu kutsuti lisatingimustega, kas loovutab Loksa piirkonna külad või loobub Kiiu mõisa renoveerimiseks laenu võtmisest ja räägitakse võimalikust liitumisest kogu Kuusalu vallaga.
Kiiu mõisa renoveerimistööd algasid septembris, Kuusalu vald on võtnud selleks laenu 1 miljon eurot.