Kuusalu volikogu muutis külavanema statuuti

1703

Külavanem ei pea olema esindatava küla elanik, kuid peab olema Kuusalu valla elanike registris.

Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman selgitas volikogu istungil, et Kuusalu valla külavanema uus statuut, mis kinnitati mullu suvel, on osutunud vähemalt ühes külas tegemisi piiravaks. Kogukonnakomisjon arutas ning leidis, takistav on statuudijärgne nõue, et külavanem peab olema valla elanike registris konkreetse küla elanik. Komisjon oli seda meelt, et piisaks, kui statuudis on nõue,  et  külavanem  on  elanike registri  järgi  Kuusalu  valla  elanik.
Emil Rutiku lisas, et on konkreetne näide, kus aktiivse külaelaniku kodu asub aadressi järgi naaberkülas, ehkki tegelikult on tema maja sadakond meetrit sellest külast, mille kogukondlikus tegevuses ta kaasa lööb.
Sulev Valdmaa küsis, mis takistab valida külavanemat külaelanike seast, vaid tahetakse kutsuda mujalt.
Kogukonnakomisjoni esimees Andres Allmägi vastas, et igas külas ei ole aktiivseid inimesi, kes oskaks näiteks projekte kirjutada.
Enn Kirsman lisas, et inimesel võib olla mitu elukohta, talvel elab ühes kohas, suvel teises.
Vastavalt muudatustele on nüüd statuudis, et külavanem peab olema Kuusalu valla täisealine, teovõimeline registrijärgne elanik, Välja on jäetud nõue, et peab olema esindatava küla registrijärgne elanik. Külavanema volitused lõpevad seoses elukoha muutusega juhul, kui selle tagajärjel muutub külavanema registrijärgne kohalik omavalitsus.
Kalme ja Salmistu külavanemata
Kuusalu vallas aastaid kehtinud külavanema statuudis ei olnud nõuet, et külavanem peab registri järgi elama Kuusalu vallas. Kui eelmise aasta suvel jõustus uus statuut, tekkis olukord, et Kalme ja Salmistu külas olid külavanematena ametis Tallinna elanikud. Vallavalitsus kuulutas, et nende volitused loetakse 31. detsembrist 2014 lõppenuks, kui nad ei registreeri end selleks ajaks Kuusalu valla elanikuks. Sellest tulenevalt ei ole Henn Pärn enam vastavalt külavanema statuudile Kalme külavanem ning Toivo Lepik pole Salmistu külavanem.
Sotsiaalvaldkonna abivallavanem Aare Ets ütles, et Kalmel ega Salmistul ei ole siiani nõuetekohaselt külavanemat valitud. Salmistul tegutseb külakogu, uue külavanema valimiskoosoleku kokkukutsumiseks  ei  ole  külast  initsiatiivi  tulnud.
Kalme külast saadeti abivallavanema sõnul detsembris käsipostiga vallamajja kiri, kus oli protokoll külavanema valimisest. Kuid vallavalitsuse esindajat koosolekule ei kutsutud ning protokollile alla kirjutanute nimed viitasid pigem naljategemisele, ehkki osalenute nimekirjas oli inimesi, kes registri järgi elavad Kalme külas.
Aare Ets ütles, et ta on võtnud Kalme inimestega ühendust ja soovitanud korraldada külavanema valimiseks korduskoosolek. Eelnevalt tuleb  nõuetekohaselt avaldada koosoleku toimumise teated ning kutsuda osalema vallavalitsuse või -volikogu esindaja.